Rok 2020 vs zámek Hrádek u Nechanic

Jaký byl rok 2020 na zámku Hrádek u Nechanic?

Pokud bych měl uplynulý rok na Hrádku shrnout do nějakého citátu, byl by to nejspíš ten od Oscara Wilda: „Samotnou podstatou romantiky je nejistota.“ A věřte mi, že v roce 2020 si nejistoty užil náš romantický zámek víc než dost. I přes to si na něj cestu našlo 23 670 návštěvníků, čehož si upřímně vážíme.

 

 

Není třeba připomínat, že vloni se naše celá země potýkala s ošklivým a skoro bych řekl zlým, nepěkným virem. Covid-19 ovlivnil mnohá odvětví, provoz památkového objektu nebyl výjimkou. Neuskutečnily se akce jako Velikonce, Vánoce, Zámecké slavnosti, Kouzelnické hrátky a další. Pokud k tomu přičteme ještě omezený počet návštěvníků v prohlídkách, vyjde nám téměř o 43 % nižší návštěvnost než v roce 2019. Pojďme se ale podívat spíše na to, co se na Hrádku povedlo. Například se zde navzdory nepříznivé situaci uskutečnilo 19 svatebních obřadů. Všem novomanželům tímto přejeme na jejich společné cestě jen to dobré!

 

 

Ani v opravách se nezahálelo. Byla opravena vnější omítka na jihozápadní části zámecké budovy včetně nového nátěru a opravy se dočkaly i části vnitřních sgrafitových omítek na chodbách. Počátkem roku byla dokončena také poslední fáze digitálního zaměření celé budovy, což v budoucnu usnadní práci nejrůznějším projektům. Z dalších obnov uvedu ještě alespoň kamenné prvky na jižní bráně v nádvoří či vymalované pokoje ve východním křídle.

 

 

Venku se pracovalo také víc než dost. Opravoval se plot v západní části zámeckého parku, prořezávaly se suché větvě, frézovaly se pařezy, štěpkoval se dřevní materiál a došlo i na sázení nových dřevin, keřů a květin. 

 

 

Pro větší spokojenost návštěvníků byla dokončena II. etapa informačního systému, pořídily se nové papuče do zámecké expozice, vznikly nové překlady textů základních okruhů do angličtiny a němčiny, opět přibyly další rolety do expozice, ušily se závěsy na nebesa a okna do ložnice paní hraběnky a pracovny pana hraběte.

 

 

Návštěvníci poprvé spatřili v rámci základní prohlídkové trasy prostor červeného schodiště a s ním i unikátní vytahovadlo z počátku 20. století.

 

 

Důležitou složkou každodenní náplně práce je tzv. běžná údržba. Zámecká posádka uklízela, stěhovala depozitáře, umývala okna, uklízela, šila roušky i přehozy, sekala trávu, odklízela sníh, zlepšovala zámecké zázemí, spravovala web i sociální sítě a vůbec makala jako lodní šroub. Díky za to!

 

 

A akce byly, ne že nebyly. Divácky úspěšná byla vyprodaná představení Noc na Karlštejně, koncert 4 Tenorů nebo Strašidlo Cantervillské. Velké množství návštěvníků spatřilo teké oblíbenou květinovou výstavu, tentokrát s podtitulem Květiny pro hraběnku Annu.

 

 

Na manželku zakladatele zámku svým názvem odkazuje i nová kavárna Anny z Harrachu, která vznikla v přízemí západního křídla. Za touto kavárnou stojí zejména paní Daniela Nováková s dcerou Vájou a jejich pracovní tým. Přejeme si, aby tato kavárna podpořila výbornou zámeckou atmosféru a její návštěvníci odcházeli s příjemným pocitem. Tak ať se vám tam líbí.

 

 

Jako již tradičně i letos hostil Zlatý sál Hrádku u Nechanic festival Romantický Hrádek. Ačkoliv byl festival přesouván z června na září, jeho XXII. ročník lze považovat za úspěšný. Krom mnohých partnerů za to patří velký dík panu Jiřímu Šléglovi.

 

 

Další konkrétní poděkování patří prof. MuDr. Jaroslavu Malému, CSc., který opět na Hrádku uspořádal golfový turnaj, při kterém bylo vybráno úctyhodných 40.000,- Kč. Tento dar pomůže opravit další části zámeckého areálu, které to potřebují. Děkujeme všem, kteří přispěli.

 

 

V neposlední řadě děkujeme také všem, kteří se podílí na propagaci zámku Hrádek. Ať už jde o pořady České Televize Toulavá kamera a Kluci v akci nebo reportáže Českého rozhlasu Hradec Králové. Stejně jako mnohé další objekty jsme v době, kdy zámek musel zůstat zavřený, natáčeli pro návštěvníky videoprohlídky. Další zámecké aktivity můžete sledovat buď na Facebooku nebo Instagramu.

 

Jak bude vypadat rok 2021? To na jeho začátku ještě nevíme, ale věřte, že prohlídkové trasy i tradiční akce pro vás připravujeme už v tuto chvíli. I nějaká ta novinka se chystá, ale to zatím nebudu prozrazovat.

 

 

Srdečně děkuji všem zaměstnancům, pokladním, průvodcům, dobrovolníkům. Děkuji všem kolegům z Národního památkového ústavu, zástupcům vsi Hrádek, města Nechanice, mikroregionu Nechanicko, představitelům královehradeckého kraje i Ministerstva kultury. V neposlední řadě děkuji také velkému množství dodavatelských firem, které se svou příkladnou prací podílejí na chodu významné kulturní památky.

Nakonec děkuji všem lidem dobré vůle, kteří zámku Hrádek fandí.

 

S pevnou vírou, že slunce zase vyjde, vám za celý tým státního zámku Hrádek u Nechanic přeji v roce 2021 jen to nejlepší.

Mgr. Martin Rejman

kastelán