Svatební obřady na zámku Hrádek u Nechanic 

 Plánujete svatbu a hledáte romantické místo pro uzavření sňatku? Zámek Hrádek u Nechanic vám nabízí k uspořádání svatebního obřadu Rytířský sál, Zlatý sál nebo venkovní obřad. Církevní svatební obřady je možné uzavřít v Kapli sv. Anny  

Svatební obřady na zámku Hrádek u Nechanic v roce 2017 můžete uzavřít v:

Rytířském sále     - kapacita 35 osob,  10 míst k sezení

Zlatém sále           - kapacita 80 osob,   20 míst k sezení 

Kapli sv. Anny      - kapacita 30 osob,   20 míst k sezení

venkovní obřad    - kapacita 80 osob,   20 míst k sezení  (lavičky)
 

Církevní svatební obřady v kapli sv. Anny jsou možné po dohodě se správou zámku.

Související obrázek

Termíny svatebních obřadů pro rok 2017 

 

Duben               sobota  1.4.,    pátek     21.4.  

Květen              pátek     5.5.,   sobota    20.5. 

Červen              pátek     2.6.,   sobota    17.6.

Červenec          pátek     7.7.,   sobota    22.7.  

Srpen                pátek    11.8.,  sobota     5.8.

Září                   pátek    15.9.,  sobota    23.9.

Říjen                 pátek    6.10.,  sobota   21.10.

 

 CENY  za pronájem

Rytířský sál   6.000 Kč  

Zlatý sál 12.000 Kč

venkovní obřad 6.000 Kč

Kaple sv. Anny 6.000 Kč

(ceny jsou uvedené včetně DPH)
 

Správní poplatek (Měst. úřad)    1.000 Kč
Režijní poplatek (Měst. úřad)     1.500 Kč

 

V případě, že alespoň jeden ze snoubenců má trvalý pobyt ve správním obvodu místního matričního úřadu v Nechanicích, cena nájemného je o 1.000 Kč nižší.

 

INFORMACE A POKYNY PRO  SVATEBČANY

Svatební obřady se konají v daných termínech od dubna do října. 

Místa svatebních obřadů - Rytířský sál, Zlatý sál, kaple sv. Anny (pouze církevní obřad), venkovní obřad.     

Termíny svatebních obřadů jsou z provozních důvodů a časových důvodů matriky dané a neměnné.

Ohledně rezervace svatebních termínů kontaktujte nejdříve matriku Městského úřadu v Nechanicích na tel. čísle + 420 498 773 813.

Dalším krokem je zaplacení krátkodobého nájemného .

Nájemné se platí hotově na správě zámku od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00 hodin. Platbu si, prosím, domluvte se správou zámku předem telefonicky na číslech
+420 495 441 244, + 420 602 185 554, +420 773 772 460.

Za uskutečnění svatebního obřadu se na základě uzavřené smlouvy platí Národnímu památkovému ústavu krátkodobé nájemné (ceny za pronájem viz výše). 

V nájmu je zahrnut agenturní poplatek za fotografování, filmování a za standardní květinovou výzdobu. Fotografování novomanželů v zámku pouze za přítomnosti fotografa.

Pro další jednání na matrice v Nechanicích musí být zaplacení nájemného prokazatelně doloženo.

Hudební doprovod svatebního obřadu je daný a tvoří ho speciální nahrávka slavnostní hudby (Händel - Hudba k ohňostroji). Hudba je reprodukována z přehrávače CD. O jiném hudebním doprovodu je nutné se domluvit se správou zámku předem a popřípadě je nutné udělat i zvukovou zkoušku!

Ubytování svatebčanů v zámeckém areálu není možné.

Svatební obřady probíhají za plného návštěvního provozu. Snoubenci (nebo jimi pověřené osoby) by měli svatebčany informovat o tom, aby brali ohled na ostatní návštěvníky areál a hráče golfu, dodržovali podmínky ohledně parkování vozidel, návštěvní řád památky a obecně závazné předpisy. 

Prohlídky svatebních prostor si lze domluvit se správnou zámku telefonicky na číslech
+420 495 441 244, +420 602 185 554, +420 773 772 460.

 

Dále nabízíme:

 

Luxusní party stan 

 
 
Od dubna 2017 chceme nabídnout našim svatebčanům party stan, který bude v případě zájmu umístěn v zámecké zahradě. 
Restaurace bude vybavena mobiliářem, podlahou a stropním baldachýnem. V případě nepříznivého počasí bude i vytápěn.
 
Nabídka patry stanů:
a) 10 m x 20 m vč. podlahy, stropních baldachýnů
b) 10 m x 25 m vč. podlahy, stropních baldachýnů
 
Naše restaurace Vám nabízí slavnostní oběd, odpolední grilování a večerní raut. Kávu značku Illy a krásný výhled do zámecké zahrady.
Ceník na vyžádání.
 
Kontakt:
 
e-mail: info@netfuture.cz 
p. Pošík  +420 601 301 601