Svatební obřady na zámku Hrádek u Nechanic 

 Plánujete svatbu a hledáte romantické místo pro uzavření sňatku? Zámek Hrádek u Nechanic vám nabízí k uspořádání svatebního obřadu Rytířský sál, Zlatý sál nebo venkovní obřad. Církevní svatební obřady je možné uzavřít v Kapli sv. Anny  

Svatební obřady na zámku Hrádek u Nechanic v roce 2018 můžete uzavřít v následujících prostorech:

Rytířský sál  kapacita 30 osob, 10 míst k sezení
Zlatý sál         kapacita 60 osob, 10 míst k sezení 
Kaple sv. Anny     kapacita 30 osob, 20 míst k sezení - pouze církevní obřady
venkovní obřad     kapacita 80 osob, 10 míst k sezení 

Církevní svatební obřady v kapli sv. Anny jsou možné po dohodě se správou zámku.

Související obrázek

Termíny svatebních obřadů pro rok 2018:

Duben 27. dubna 2018
Květen 18. a 19. května 2018
Červen 1. a 2. června 2018
Červenec 20. a 21. července 2018
Srpen 10. a 11. srpna 2018
Září 7. a 8. září 2018
Říjen 5. října 2018

Svatební termíny se na matrice objednávají od ledna 2018. Nejdříve prosíme telefonicky zkontaktujte paní matrikářku, Romanu Prášilovou, a to na čísle: 498 773 813. S paní matrikářkou se následně domluvíte na dalším postupu.

 CENY za pronájem

Rytířský sál   6.000 Kč  

Zlatý sál 12.000 Kč

venkovní obřad 6.000 Kč

Kaple sv. Anny 6.000 Kč

(ceny jsou uvedené včetně DPH)

Správní poplatek (MěÚ Nechanice)    1.000 Kč
Režijní náhrada (MěÚ Nechanice)     1.500 Kč

V případě, že alespoň jeden ze snoubenců má trvalý pobyt ve správním obvodu místního matričního úřadu v Nechanicích, cena nájemného je o 1.000 Kč nižší.

INFORMACE A POKYNY PRO  SVATEBČANY

Svatební obřady se konají v daných termínech od dubna do října. 

Místa svatebních obřadů - Rytířský sál, Zlatý sál, kaple sv. Anny (pouze církevní obřad), venkovní obřad.     

Termíny svatebních obřadů jsou z provozních důvodů zámku a časových důvodů matriky dané a neměnné.

Ohledně rezervace svatebních termínů kontaktujte nejdříve matriku Městského úřadu v Nechanicích na tel. čísle +420 498 773 813.

Dalším krokem je zaplacení krátkodobého nájemného.

Nájemné se platí hotově na správě zámku od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00 hodin. Platbu si, prosím, domluvte se správou zámku předem telefonicky na číslech
+420 495 441 244, +420 602 185 554, +420 773 772 460.

E-mail: vuurenova.anna@npu.cz

Za uskutečnění svatebního obřadu se na základě uzavřené smlouvy platí Národnímu památkovému ústavu krátkodobé nájemné (ceny za pronájem viz výše). Pro další jednání na matrice v Nechanicích musí být zaplacení nájemného prokazatelně doloženo.

V nájmu je zahrnut agenturní poplatek za fotografování, filmování a za standardní květinovou výzdobu.

Fotografování novomanželů v zámku pouze v Rytířském a Zlatém sále, za přítomnosti pověřeného pracovníka správy zámku.

Hudební doprovod svatebního obřadu je daný a tvoří ho speciální nahrávka slavnostní hudby (Händel - Hudba k ohňostroji). Hudba je reprodukována z přehrávače CD. O jiném hudebním doprovodu je nutné se domluvit se správou zámku předem a popřípadě je nutné udělat i zvukovou zkoušku!

Ubytování svatebčanů v zámeckém areálu není možné.

Svatební obřady probíhají za plného návštěvního provozu. Snoubenci (nebo jimi pověřené osoby) by měli svatebčany informovat o tom, aby brali ohled na ostatní návštěvníky areál a hráče golfu, dodržovali podmínky ohledně parkování vozidel, návštěvní řád památky a obecně závazné předpisy. 

Prohlídky svatebních prostor si lze domluvit se správnou zámku telefonicky na číslech
+420 495 441 244, +420 602 185 554, +420 773 772 460.

E-mail: vuurenova.anna@npu.cz

Dále nabízíme:

 

Luxusní party stan 

 
Od dubna 2018 nabízíme našim svatebčanům party stan, který je v případě zájmu umístěn na našem nádvoří.
Restaurace je vybavena mobiliářem, podlahou a stropním baldachýnem. V případě nepříznivého počasí je možnost vytápění.
 
Nabídka party stanů:
a) 10 m x 20 m vč. podlahy, stropních baldachýnů
b) 10 m x 25 m vč. podlahy, stropních baldachýnů
 
Naše restaurace Vám nabízí slavnostní oběd, odpolední grilování a večerní raut. Kávu značku Lavazza a krásný výhled na náš zámek.
Ceník a více fotografií na vyžádání.
 
Kontakt:
 
E-mail: info@netfuture.cz  
Jan Pošík  +420 601 301 601