Svatební obřady na zámku Hrádek u Nechanic 

 Plánujete svatbu a hledáte romantické místo pro uzavření sňatku? Zámek Hrádek u Nechanic vám nabízí k uspořádání svatebního  obřadu prostory: Rytířský sál, Zlatý sál nebo venkovní obřad. Církevní svatební obřady je možné uzavřít i v Kapli sv. Anny  

 

Svatební obřady na zámku Hrádek u Nechanic v roce 2021 můžete uzavřít v následujících prostorech:

Rytířský sál  kapacita 30 osob, 10 míst k sezení
Zlatý sál         kapacita 60 osob, 10 míst k sezení 
Kaple sv. Anny     kapacita 30 osob, 20 míst k sezení - pouze církevní obřady
venkovní obřad     kapacita 80 osob, 10 míst k sezení 

Rytířský sál 

 

Církevní svatební obřady v kapli sv. Anny jsou možné po dohodě se správou zámku.

Kaple sv. Anny

Termíny svatebních civilních obřadů pro rok 2021:

   
Květen 21. května 2021
Červen 18. června 2021
Červenec 16. července2021
Srpen 6. srpna 2021
Září 17. září 2021
   

 

TERMÍNY PRO ROK 2022 BUDOU UVEŘEJNĚNY V PROSINCI. 

 

Termíny se oficiálně objednávají na matrice, a to od ledna 2022. V lednu telefonicky zkontaktujte paní matrikářku, Romanu Prášilovou, na telefonním čísle 498 773 813. S paní matrikářkou se následně domluvíte na dalším postupu. 

____________________________________________________________________________

Novinkou letošního roku jsou církevní svatby i mimo kapli svaté Anny.

   

Církevní svatba je možná ve všech nabízených prostorech. Oddávající Tomáš Řehák je kazatelem apoštolské církve. Jeho řeč je posazena snoubencům na míru. Pro církevní svatbu není podmínkou být pokřtění.

Svatební obřad lze domluvit individuálně dle možností oddávajícího a správy zámku.

V dnešní době jsou církevní svatby velmi populární, zvláště v případě pokud ve vysněný termín vaší svatby je matrika již rezervována. Mnoho církví v dnešní době je ochotno oddávat i jinde než-li v kostele či ve vysvěcené kapli. Někteří kněží mají poté právo oddávat i nepokřtěné snoubence a umožnit jim jejich svatbu ve vysněný datum a na vysněném místě.

Před obřadem je nutné se s oddávajícím, alespoň jednou potkat, není to z důvodu, že by vás chtěli zkoušet, ale aby vás lépe poznali a mohli tak svoji řeč přizpůsobit vám na míru. Také zjistíte jak bude obřad probíhat, nacvičíte si své ano aby jste naostro mohli hodit trému za hlavu a svůj den si patřičně užít. 

 Podobně jako u klasického církevního sňatku v kostele vám musí na matrice nejprve vydat „Osvědčení k církevnímu sňatku”( zažádat si o něj můžete 6 měsíců až 31 dní před konáním svatby na matrice v Nechanicích) které předáte svému oddávajícímu. Po obřadu vám vystaví „protokol o uzavření manželství“ na jehož základě vám matrika vydá oddací list.

Termíny církevních obřadů si můžete rezervovat na tel. 773 772 460 (Anna Chlumová)

 

Symbolický sňatek

Nenašli jste mezi vybranými datumy ten váš? Nevyhovuje vám civilní ani církevní obřad? Chtěli byste aby vás oddával kamarád? 

Zámek pro vás má řešení, kterým je symbolický svatební obřad. Můžete si tak naplánovat jedinečný den a oddávat vás může klidně váš kamarád. Obřad pak bude vlastně pouze symbolický, ale pro vás i pro všechny svatebčany to bude jedinečný zážitek. 

Po domluvě se správou zámku je možné dojednat datum i čas podle vašich přání a zámeckých možností.  

____________________________________________________________________________

 CENY za pronájem

Cenové výměry pro rok 2021

Rytířský sál 6.000 Kč  

Zlatý sál 12.000 Kč

venkovní obřad 6.000 Kč 

Kaple sv. Anny 6.000 Kč

(ceny jsou uvedené včetně DPH)

V případě, že alespoň jeden ze snoubenců má trvalý pobyt ve správním obvodu místního matričního úřadu v Nechanicích, je cena nájemného o 1.000 Kč nižší.

 

venkovní obřad - Jižní terasa zámku 

venkovní obřad - Jižní terasa zámku, pohled shora (zde bez svatební úpravy)

Svatba v altánu na jižní terase 

INFORMACE A POKYNY PRO  SVATEBČANY

Svatební obřady se konají v daných termínech od dubna do září. Místa svatebních obřadů - Rytířský sál, Zlatý sálkaple sv. Anny (pouze církevní obřad), venkovní obřad. Termíny svatebních obřadů jsou z provozních důvodů zámku neměnné.


Civilní obřady

Ohledně rezervace svatebních termínů kontaktujte nejdříve matriku Městského úřadu v Nechanicích (paní Romana Prášilová) na tel. čísle +420 498 773 813. Dalším krokem je zaplacení krátkodobého nájemného. Nájemné se platí hotově na správě zámku od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00 hodin. Datum platby si prosím domluvte se správou zámku v dostatečném předstihu.

Za uskutečnění svatebního obřadu se na základě uzavřené smlouvy platí Národnímu památkovému ústavu krátkodobé nájemné (ceny za pronájem viz výše). Pro další jednání na matrice v Nechanicích musí být zaplacení nájemného prokazatelně doloženo.


Církevní obřady

Ohledně rezervace svatebních termínů, volejte nejprve na zámek tel. +420 773 772 460 (Anna Chlumová). Po domluvě ohledně termínu vás odkážeme na oddávajícího, který se s vámi domluví na termínu schůzky a průběhu obřadu. 

Dalším krokem je zaplacení krátkodobého nájemného. Nájemné se platí hotově na správě zámku od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00 hodin. Datum platby si prosím domluvte se správou zámku v dostatečném předstihu.


V nájmu je zahrnut agenturní poplatek za fotografování, filmování a za standardní květinovou výzdobu. Fotografa zámek nezajišťuje. Fotografování novomanželů v zámku pouze v Rytířském a ve Zlatém sále, za přítomnosti pověřeného pracovníka správy zámku.

Hudební doprovod svatebního obřadu je daný a tvoří ho speciální nahrávka slavnostní hudby (Händel - Hudba k ohňostroji). Hudba je reprodukována z přehrávače CD. O jiném hudebním doprovodu je nutné se domluvit se správou zámku předem a popřípadě je nutné udělat i zvukovou zkoušku! Ubytování svatebčanů v zámeckém areálu není možné.

Svatební obřady probíhají za plného návštěvního provozu. Snoubenci i svatebčani jsou tím pádem povinni brát ohled na ostatní návštěvníky areálu a hráče golfu, dodržovat podmínky ohledně parkování vozidel, návštěvní řád památky a obecně závazné předpisy. 

Zlatý sálDÁLE MŮŽEME DOPORUČIT:

V roce 2021 zájemcům opět nabízíme možnost svatebních a poradenské služby svatební koordinátorky, paní Jeannette Fanderlíkové.

Kontakt: Jeannette Fanderlíková, +420 606 171 434svatebnicentrum@seznam.cz.