Pracovní listy k vánočním prohlídkám 

K vánočnímu programu správa zámku připravila pro děti pracovní listy,  které prověří znalosti nabyté na prohlídce. 

Pracovní listy jsme rozdělili podle náročnosti pro I. a II. vyučovací stupeň. Jejich náročnost můžeme na doporučení vyučujících upravit (doplnit), spolupráci s pedagogy vítáme.

Listy jsou volně ke stažení a k použití dle uvážení. 

Prosíme pouze, nevyplňujte pracovní listy během prohlídky. 

 

Pracovní listy Vánoce I. stupeň

Pracovni listy Vanoce II. stupeň

 

Dětem z I. stupně dále vytvořila pracovní listy na míru jedna naše průvodkyně.

Těšit se v nich můžete na kvízy, osmisměrky, doplňovačky, dokreslovačky, ale i na cvičení s porozuměním textu. 

Pracovní listy pro 1. ročník ZŠ

Pracovní listy pro 2. ročník ZŠ

Pracovní listy pro 3. ročník ZŠ

Pracovní listy pro 4.-5. ročník ZŠ

Jelikož se jedná o projekt v rámci diplomové práce, velmi bychom ocenili, kdybyste si našli chvilku a pomohli naší průvodkyni vyplněním krátkého dotazníku, týkajícího se práce s pracovními listy.  Dotazník naleznete zde.