Jaký byl rok 2018 na Hrádku u Nechanic?

Rok 2018 je minulostí a zámek Hrádek u Nechanic ho může opět hodnotit velice kladně. I přes extrémní horka v letních měsících a enormní počet vánočních akcí v prosinci, se opět těšil velkému zájmu návštěvníků. Jejich počet se zastavil na čísle 39 850, což je pouze o 200 osob méně než v loňském rekordním roce.

 

Největší stavební akcí letošního roku byla oprava nadzemních teras. Změnila se skladba podlahy i vzor dlažby, byly opraveny kamenné prvky i omítka, ale největší proměnou prošlo zábradlí na portiku nad hlavním vchodem zámku. Vrátilo se do původní podoby, ve které ho ještě viděl hraběcí rod Harrachů. Kromě toho byly opraveny vitráže na zámecké budově, části rozbitého plotu na severní straně, bazének v čestném dvoře, podlaha v knihovně a byl natřen stožár na Hodinové věži. Červenobílá barva stožáru odkazuje na barvy první republiky. Dne 28. října byla slavnostně vyvěšena česká státní vlajka a spolu s korouhví s erbem Harrachů dotváří obraz bohaté zámecké historie. Od restaurátorů se vrátily například noční stolky do ložnice hraběnky, nebo portrét Marie Alžběty ze Schrattenbachu, který si můžete nyní prohlédnout v zámecké herně.

 

 

Dále byl dokončen projekt na obnovu východní části hospodářské budovy, do které spadá prostor jízdárny, kočároven nebo zámeckého divadla. Ačkoliv způsob financování obnovy této výjimečné stavby v tuto chvíli není zcela jasný, nepřestáváme věřit, že se dobré dílo podaří.

 

 

 V roce 2019 bude probíhat v parku závěrečná etapa kácení náletových dřevin nebo bezpečnostní prořezy stromů. Na podzim si tak návštěvníci budou moci prohlédnout bezpečnější park ve zcela novém světle.

 

 

Netradičně vyzdobené zámecké interiéry lákaly v roce 2018 velké množství návštěvníků. Na Velikonoční pondělí se počet osob v zámku zastavil na čísle 780. Květinovou výstavu jsme pro velký zájem museli prodlužovat a při akci Vánoce na zámku jsme překonali hranici 7 000 návštěvníků.

 

 

Jubilejní 20. ročník hudebního festivalu Romantický Hrádek byl unikátním zážitkem, který opět dosáhl vynikající úrovně a neopakovatelné atmosféry. Doufáme, že si návštěvníci najdou cestu ke kvalitní hudbě i v roce 2019. Hudba zněla i v čestném dvoře, a to 5. srpna, kdy se konalo Hradozámecké léto s Českým rozhlasem. Díky tomu navštívili náš zámek takové osobnosti jako Ota Jirák, Petra Černocká, Pavel Vítek a další. Doslova obrovský zájem vzbudil 2. ročník Medových slavností, kterých se zúčastnilo 2 825 návštěvníků. Velký obdiv patří všem lidem, kteří se na této akci podíleli.

 

 

Jen o něco méně lidí se přišlo podívat na akci Zámecké slavnosti, které jsou oslavou života na letním loveckém sídle Harrachů. K vidění bylo loutkové divadlo se zámeckým tématem Harrach a Rarrach, sokolnické ukázky, kapely, ochotnická divadla, vystoupení s koněm, nebo setkání s folklorem. V zámku čekali krásné dámy a urození gentlemani v dobových kostýmech – tentokrát spolu hovořili na téma diplomacie. Za ukázku nádherného dobového oblečení děkujeme Spolku panstva na tvrzi Žíželeves a Spolku historických tanců.

 

 

Určitě stojí za zmínku, že i při vysokém počtu akcí a návštěvníků se na zámku v roce 2018 uskutečnilo 20 svateb. Za hladký průběh děkujeme představitelům Městského Úřadu Nechanice.

 

 

V závěru roku si návštěvníci mohli užít vánoční atmosféru, kterou jim umožnily nasát tradiční vánoční prohlídky, koncerty nebo kavárna v historické zámecké kuchyni. Za nasazení a pozitivní přístup děkujeme Spolku Vejměnek v čele s paní Danielou Novákovou. 

 

 

A co nás čeká v roce 2019? Opět to bude květnová květinová výstava, která nás tentokrát zavede do soukromých pokojů šlechty. Dále to budou netradiční prohlídky celého zámku i normálně nepřístupných prostor s názvem Křížem krážem Hrádkem nebo nové noční prohlídky. V červnu dorazí slavný muzikál Noc na Karlštejně a v červenci se otevřou Hostinské pokoje jako samostatný okruh. O tradiční akce také nebude nouze: Velikonoce, Romantický Hrádek, Medové i Zámecké Slavnosti, Hrádkozámecká noc a Vánoce.

 

 

Informace o novinkách, ale i střípky z každodenního života můžete sledovat na www.facebook.com/hradekunechanic nebo www.instagram.com/zamek_hradek.

 

Na tomto místě se také sluší poděkovat za finanční dary, díky kterým může správa zámku opravit části budovy, které si obnovu zasluhují, ač nejsou třeba hlavní prioritou. Děkujeme tímto Českému svazu včelařů, základní organizaci Nechanice (jmenovitě Mgr. Zuzaně Samlekové a panu Vladimíru Doležalovi) a senátorovi Parlamentu České republiky, prof. MUDr. Jaroslavu Malému, CSc., nejen za jejich finanční podporu, ale zkrátka za to, že Hrádku fandí.

 

 

Největší poděkování patří zaměstnancům, průvodcům a dobrovolníkům, kteří jsou ochotní starat se o tento kousek národního kulturního dědictví dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Dále děkujeme partnerům, kolegům z Národního památkového ústavu, zástupcům vesnice Hrádek, města Nechanice a Hradce Králové, zástupcům Královehradeckého kraje nebo Ministerstva kultury. A hlavně pak vám, milí návštěvníci, protože bez vás by to nemělo smysl.

 

 

Všechno nejlepší v roce 2019 a mnoho krásných chvil strávených na Hrádku vám za celou zámeckou posádku přeje

Mgr. Martin Rejman

kastelán SZ Hrádek u Nechanic