Ohlédnutí za rokem 2017 na Hrádku u Nechanic

Státní zámek Hrádek u Nechanic zaznamenal vzrůst návštěvnosti oproti loňskému roku o 5 338 osob, což znamená, že zámek si v roce 2017 prohlédlo celkem 40 050 návštěvníků. Přispělo k tomu otevření nové trasy Zámecké sklepy, častější prohlídky Hodinové věže nebo obnovení zámeckých trhů, které společně s kostýmovanými prohlídkami a doprovodným programem tvoří Zámecké slavnosti.

V prosinci 2017 skončila oprava omítek na jihovýchodním rizalitu zámku, a nový nátěr také dostala spojovací chodba k hospodářskému dvoru. Návštěvníci jistě ocení i nově opravená vrata u východního křídla. Do roku 2018 zámek Hrádek vstupuje celý červený, což byla do 60. let 20. století jeho původní barva. Z dalších stavebních obnov jmenujme alespoň opravu původní historické elektrorozvodny z roku 1914. Z restaurátorských prací vyzdvihněme zejména zrestaurování nebes z ložnice paní hraběnky, která se na své místo vrátila po dlouhých 80 letech. Z připravovaných stavebních a restaurátorských akcí roku 2018 můžeme zmínit opravu nadzemních teras, přípravu projektu na obnovu východní části hospodářského dvora nebo opravu podlahy v zámecké knihovně. V příštím roce by měl také světlo světa spatřit projekt na obnovu části hospodářského dvora.

Díky finančním darům Českého svazu včelařů, základní organizace Nechanice (zastoupená Mgr. Zuzanou Samlekovou a panem Vladimírem Doležalem) a senátorovi Parlamentu České republiky, prof. MUDr. Jaroslavu Malému, CSc., který uspořádal dobročinný golfový turnaj, se podařilo opravit vstupní bránu do čestného nádvoří. Je to důkaz, že díky dobré vůli se daří opravovat části zámku, které si obnovu zaslouží.
Koncem roku 2017 došlo k první fázi likvidace náletových dřevin a travního materiálu v západní části zámeckého areálu. Dále byly odstraněny nebezpečné stromy, za které se vysadily stromy nové. V roce 2018 se bude pokračovat v úpravách rozlehlého zámeckého parku a začne první etapa kompletní výměny venkovních laviček.

Z vydařených akcí zmiňme Festival Romantický Hrádek, jehož 19. ročník s sebou přinesl opět vysokou kvalitu všech vystupujících. O třetím víkendu v červenci a srpnu se konaly Zámecké slavnosti. Návštěvníci si užili kostýmované prohlídky zámku, zajímavou výstavu připomínající 160. výročí od dostavby zámku, doprovodný program, tradiční stánky a občerstvení. Novinkou tohoto roku byly Medové dny, které přilákaly příznivce medových produktů nebo Hrádkozámecká noc, která nabídla prohlídku zámku bez průvodce, s občerstvením a hrou na harmonium v kapli. Mezi další tradiční akce patří Velikonoce na zámku nebo Svatojánská noc. V neposlední řadě byli potěšeni i nejmladší návštěvníci, a to prohlídkami zámku s hraběnkou, tedy zkrácená procházka zámkem s průvodkyní v kostýmu.

Koncem roku se vydařil jubilejní 25. ročník akce Vánoce na zámku. Od 25. listopadu do 10. prosince 2017 se mohli návštěvníci kochat vánočně vyzdobeným zámkem, dopřávat si občerstvení v historické kuchyni, vyzkoušet si nové páteční noční prohlídky či poslechnout si sobotní vánoční koncerty.

V roce 2018 se můžete těšit nejen na tradiční akce, ale i na novinky. Například na květen už se v těchto dnech připravuje květinová výstava. V září by se měl propojit prohlídkový okruh Zámecké sklepy s historickou kuchyní, čímž vznikne prohlídkový okruh nový, který návštěvníkům představí technické zázemí zámku.
Závěrem bychom rádi za správu zámku Hrádek u Nechanic poděkovali všem zaměstnancům zámku, průvodcům i dobrovolníkům, externím partnerům i kolegům, dárcům, zástupcům Ministerstva kultury ČR a Královehradeckého kraje, Generálnímu ředitelství NPÚ v Praze, Územní památkové správě na Sychrově i Územnímu odbornému pracovišti v Josefově, zástupcům vesnice Hrádek, města Nechanice i Hradce Králové, umělcům, hercům i hudebníkům, kteří se podíleli na všech akcích, přátelům a fanouškům zámku Hrádku.
Do roku 2018 bychom si přáli, abyste nám nadále zachovali přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu v letošním roce.

Za správu státního zámku Hrádek u Nechanic
Mgr. Martin Rejman
kastelán