Hrádek u Nechanic – 160 let od dostavby zámku

Zámek Hrádek u Nechanic v letošním roce oslaví 160. výročí od dokončení stavby zámku. V rámci tohoto významného výročí bude od 1. července do 31. srpna otevřena výstava s fotografiemi, dokumentací a exponáty.

Krátce k historii výstavby zámku

Výstavba zámku byla zahájena z popudu syna Arnošta Kryštofa z Harrachu Františka Arnošta na takzvaném Lubeneckém vrchu nedaleko Nechanic. Patrně již po roce 1835 byla započata výstavba skleníku a zahradního domu, byla založena ovocná a okrasná zahrada a zahájeno hloubení studny. Naplno se stavba zámku rozběhla roku 1839. Projektantem zámku byl anglický architekt Edward Buckton Lamb, se kterým se František Arnošt seznámil během pobytu v Anglii. Vedení stavebních prací bylo svěřeno mladému vídeňskému architektovi Karlu Fischerovi. Fischer se zároveň svými návrhy podílel na výzdobě a zařízení jednotlivých zámeckých místností. 

Základní kámen byl položen 13. 6. 1841 za přítomnosti rodiny majitele a řady hostů. Proti očekávání se stavba zámku protáhla a byla zcela dokončena až roku 1857. Na památku dostavby zámku byla do nástavce vstupního portálu vsazena pamětní deska s nápisem obsahujícím základní údaje o stavbě zámku. Nápis na portálu při vstupu do Rytířského sálu:

Franciscus Ernestus comes de Harrach et uxor ejus Anna comitessa de Harrach nata comitessa de Lobkowitz hoc castellum Hradek A.D. 1839–1857 aedificaverunt

(František Arnošt hrabě z Harrachu a žena jeho Anna, hraběnka z Harrachu rozená kněžna z Lobkovic, zde zámek Hrádek léta Páně 1839–1857 vystavěti nechali)