SKLÁRNA NOVÝ SVĚT A JEJÍ SVĚTOVÝ ÚSPĚCH

Harrachovská sklárna dříve známá pod názvem Nový svět je nejstarší činnou sklárnou v Čechách a své první skleničky datuje do počátků 18. století. Z celkových 311 let byla po dvě století v rukou rodu Harrachů, který o ni pečoval a hýčkal ji. Není tedy divu, že v 19. století zažila sklárna jedno ze svých nejúspěšnějších období. Pod taktovkou Jana Nepomuka byste našli výrobky z hutí z Nového světa na královských dvorech po celém světě. Sklárna spolupracovala se slavnými umělci, mezi které patřil návrhář Jan Kotěra nebo malíř Alfons Mucha. Kousky z Krkonoš získávaly po řadu let na světových výstavách jedno prestižní ocenění za druhým. Konec blahobytu přišel se světovými válkami, kdy se rozdělují i cesty Nového světa a rodu Harrachů. Dnes však můžete najít sklárnu stále funkční a v plné kráse pod názvem Novosad a syn. Sklárna nabízí exkurze do výroby, na kterých uvidíte celou cestu skleničky z hutě až po prodejnu.

VIDEO

sklárna 1899

 

Zajímavosti:

 • První zmínka o sklářské huti na Novém Světě se datuje k roku 1712.
 • V druhé polovině 18. století měla sklárna sklady svých výrobků ve Vídni, Izmiru, Cařihradu i jinde. Harrachovské sklo bylo vyváženo do Španělska, Portugalska, Nizozemí, Anglie a mnoha dalších zemí
 • v roce 1829 se poprvé zúčastnila průmyslové výstavy v Praze. Na této a mnoha dalších následujících Zemských výstavách sklárna získala zlatou medaili.
 • Od roku 1851 se výrobky sklárny pravidelně objevovaly na tzv. Světových výstavách, kde byly mnohokrát oceněny těmi nejvyššími cenami za své provedení, styl a nápady.
 • V letech 1854-1855 došlo k přestavbě a rozšíření sklárny, avšak v noci z 30. na 31. prosince 1861 zmodernizovaný a prosperující podnik vyhořel. Na přání hraběte se ihned začalo s obnovou. Dne 6. února 1863 byla výroba znovu zahájena!
 • V 2. polovině 19. století  měla sklárna sklady v Praze, Karlových Varech, Vídni, Moskvě, Petrohradě a v Lipsku. Mezi zákazníky sklárny v této době patřily rovněž královské dvory, přední šlechtické rody, hotel Sacher ve Vídni a bezpočet dalších.
 • O prosperitě a úspěších hovoří i to, že na konci 19. století měla sklárna asi 400 zaměstnanců a do roku 1895 se datuje vznik velké brusírny s elektrickým osvětlením a pohonem vodní turbínou
 • 1. dubna 1943 byl donucen hrabě Jan Harrach k prodeji sklárny. Prodejní cena byla pouhých 300.000 říšských marek. Přitom celoroční obrat v té době byl asi 1.000.000 říšských marek.
 • Dne 1. července 1993 se stal majitelem sklárny Harrachov vyučený sklář a zároveň vystudovaný právník JUDr. František Novosad.
 • Harrachové vlastnili sklárnu 1763 až do roku 1943.
 • V letech 1827, 1862 a 1946 sklárna třikrát vyhořela, ale vždy byla velmi brzy obnovena

1906 skláři při práci u pece 

unikátní brusírna založena roku 1895

Nový svět v polovině 19. století 

sklář 1906

skláři 1906

sklárna 1942