24. LEDNA MEZINÁRODNÍ DEN VZDĚLÁNÍ

Tento obor skvěle reprezentuje druhý majitel zámku Hrádek u Nechanic – hrabě Jan Nepomuk Harrach.

Založil totiž českou průmyslovou školu ve Vídni, provozoval na vlastní náklady přírodovědecký časopis nebo nechal vydat první chronologický přehled dějin království českého a mnoho dalšího.

My se však podrobně zaměříme na nedalekou obec Stěžery, kde se Jeho Osvícenost zasloužila o založení hned dvou škol.

První z nich byla škola rolnická, kterou nechal Jan na své náklady zřídit roku 1863 pod heslem „Pokrok v hospodářství“. Pro školu dokonce sepsal dvě naučné brožury: Krátké naučení o důležitosti dobytka dojného a O důležitosti hnoje. Škola měla vzdělávat mladíky nad 16 let k teoretickému i praktickému vzdělání, které měli studenti z Královehradeckého kraje zdarma, dokonce i s možností výdělku. Škola však neměla dlouhého trvání, protože roku 1866 (po bitvě u Hradce Králové) zanikla a veškeré její vybavení bylo věnováno škole v Chrudimi.

Pro druhou školu, hospodyňskou, nechal hrabě Harrach roku 1887 uvolnit prostory stěžerského zámku, kde do té doby sídlila účtárna velkostatku (spolu se dvěma zahrádkami, chlévem a dřevníky). Škola byla nejpokrokovějším zařízením své doby. Nové budovy se škola dočkala roku 1898, postupem času k ní byla přistavěna mlékárna s výrobnou sýra a másla, včelín, ovocný sad a chřestovna. Doba největšího rozmachu Hospodyňské školy ve Stěžerách trvala čtvrtstoletí. Za tu dobu absolvovalo školu téměř tisíc chovanek.  Zájem o tuto školu stoupal, a tak se stala cílem četných zahraničních návštěv ze Španělska, Portugalska, také z Asie, Afriky i Ameriky. Činnost této první školy svého druhu v Čechách, byla ukončena až roku 1952.

VIDEO

 

1901

1926

1938