Svatební obřady na zámku Hrádek u Nechanic 

Plánujete svatbu a hledáte romantické místo pro uzavření sňatku? Zámek Hrádek u Nechanic vám nabízí k uspořádání svatebního obřadu následující prostory: Rytířský sál, Zlatý sál nebo venkovní obřad (Jižní terasa). Církevní svatební obřady je možné uzavřít i v Kapli sv. Anny.

2024

Svatební obřady na zámku Hrádek u Nechanic v roce 2024 můžete uzavřít v následujících prostorech:

Rytířský sál  kapacita 30 osob, 10 míst k sezení
Zlatý sál         kapacita 60 osob, 10 míst k sezení 
Kaple sv. Anny     kapacita 30 osob, 20 míst k sezení - pouze církevní obřady
venkovní obřad     kapacita 80 osob, 10 míst k sezení 

Rytířský sál - svatební úprava

Rytířský sál 

 

Církevní svatební obřady v kapli sv. Anny jsou možné po dohodě se správou zámku.

Kaple sv. Anny na Hrádku u Nechanic

Kaple sv. Anny

Termíny svatebních civilních obřadů pro rok 2024:

REZERVACE MOŽNÁ OD 1. LEDNA 2024

Květen 17. května 2024
Červen 14. června 2024
Červenec 19. července 2024
Srpen 16. srpna 2024
Září 27. září 2024

Termíny se oficiálně objednávají na matrice, a to od ledna 2024. V lednu telefonicky zkontaktujte nejprve paní matrikářku, Romanu Prášilovou, na telefonním čísle +420 498 773 813. S paní matrikářkou se následně domluvíte na dalším postupu. 

Po domluvě s paní matrikářkou kontaktujte zámek na  tel. +420 773 772 460 (Anna van Vuurenová). Na zámku si domluvíte schůzku, na které podepíšete smlouvu o pronájmu a uhradíte poplatek (lze pouze v hotovosti). 

Dále je nutné si rezervovat schůzku se správcem depozitáře, panem Petrem Noskem, který má na starost organizaci svatebních obřadů, na tel.  +420 495 441 244 nebo +420 724 568 385. Domluví s vámi při osobním setkání podobu a průběh vašeho dne D na zámku.

 


Církevní svatby 

Církevní svatba je možná ve všech nabízených prostorech. Oddávajícího je nutné si domluvit individuálně, dle vaší preference.

Svatební obřad lze domluvit i mimo oddávací dny, dle možností oddávajícího a správy zámku.

V dnešní době jsou církevní svatby velmi populární, zvláště v případě pokud ve vysněný termín vaší svatby je matrika již rezervována. Mnoho církví v dnešní době je ochotno oddávat i jinde než-li v kostele či ve vysvěcené kapli. Někteří kněží mají poté právo oddávat i nepokřtěné snoubence a umožnit jim jejich svatbu ve vysněný datum a na vysněném místě.

Podobně jako u klasického církevního sňatku v kostele vám musí na matrice nejprve vydat „Osvědčení k církevnímu sňatku”( zažádat si o něj můžete 6 měsíců až 31 dní před konáním svatby na matrice v Nechanicích), které předáte svému oddávajícímu. Po obřadu vám vystaví „protokol o uzavření manželství,“ na jehož základě vám matrika vydá oddací list.

Termíny církevních obřadů si můžete rezervovat na e-mailu vuurenova.anna@npu.cz

Symbolický sňatek

Nenašli jste mezi vybranými datumy ten váš? Nevyhovuje vám civilní ani církevní obřad? Chtěli byste aby vás oddával kamarád? 

Zámek pro vás má řešení, kterým je symbolický svatební obřad. Můžete si tak naplánovat jedinečný den a oddávat vás může klidně váš kamarád. Obřad pak bude vlastně pouze symbolický, ale pro vás i pro všechny svatebčany to bude jedinečný zážitek. 

Po domluvě se správou zámku je možné dojednat datum i čas podle vašich přání a zámeckých možností.  


CENY za pronájem

Cenové výměry pro rok 2024

Rytířský sál 8.000 Kč  

Zlatý sál 15.000 Kč

venkovní obřad 8.000 Kč 

Kaple sv. Anny 8.000 Kč

(ceny jsou uvedené včetně DPH)


Altánek na Jižní terase zámku - svatební úpravavenkovní obřad - svatba v altánku na Jižní terase Jižní terasa

venkovní obřad - Jižní terasa zámku, pohled shora (zde bez svatební úpravy)

INFORMACE A POKYNY PRO  SVATEBČANY

Svatební obřady se konají v daných termínech od dubna do září. Místa svatebních obřadů - Rytířský sál, Zlatý sálkaple sv. Anny (pouze církevní obřad), venkovní obřad. Termíny svatebních obřadů jsou z provozních důvodů zámku neměnné.


Civilní obřady

Ohledně rezervace svatebních termínů kontaktujte nejdříve matriku Městského úřadu v Nechanicích (paní Romana Prášilová) na tel. čísle +420 498 773 813. Dalším krokem je zaplacení krátkodobého nájemného. Nájemné se platí hotově na správě zámku od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00 hodin. Datum platby si prosím domluvte se správou zámku v dostatečném předstihu.

Za uskutečnění svatebního obřadu se na základě uzavřené smlouvy platí Národnímu památkovému ústavu krátkodobé nájemné (ceny za pronájem viz výše). Pro další jednání na matrice v Nechanicích musí být zaplacení nájemného prokazatelně doloženo.


Církevní obřady

Ohledně rezervace svatebních termínů, kontaktujte nejprve zámek na e-mailu vuurenova.anna@npu.cz (Anna van Vuurenová). 

Dalším krokem je zaplacení krátkodobého nájemného. Nájemné se platí hotově na správě zámku od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00 hodin. Datum platby si prosím domluvte se správou zámku v dostatečném předstihu.


V nájmu je zahrnut agenturní poplatek za fotografování, filmování, a za standardní květinovou výzdobu. Fotografa zámek nezajišťuje. Fotografování novomanželů v zámku pouze v Rytířském a ve Zlatém sále, za přítomnosti pověřeného pracovníka správy zámku.

Hudební doprovod svatebního obřadu je daný a tvoří ho speciální nahrávka slavnostní hudby (Händel - Hudba k ohňostroji). Hudba je reprodukována z přehrávače CD. O jiném hudebním doprovodu je nutné se domluvit se správou zámku předem a popřípadě je nutné udělat i zvukovou zkoušku! Ubytování svatebčanů v zámeckém areálu není možné.

Svatební obřady probíhají za plného návštěvního provozu. Snoubenci i svatebčani jsou tím pádem povinni brát ohled na ostatní návštěvníky areálu a hráče golfu, dodržovat podmínky ohledně parkování vozidel, návštěvní řád památky a obecně závazné předpisy. 

Zlatý sál - svatební úprava

Zlatý sálDÁLE MŮŽEME DOPORUČIT:

Zájemcům nabízíme možnost svatebních a poradenské služby svatební koordinátorky, paní Jeannette Fanderlíkové.

Kontakt: Jeannette Fanderlíková, +420 606 171 434svatebnicentrum@seznam.cz.

 
 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Anna van Vuurenová

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
495 441 244 773 772 460
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B vuurenova.anna@npu.cz