KALENDÁŘ AKCÍ V RÁMCI ROKU HARRACHŮ

V rámci projektu Po stopách šlechtických rodu - Harrachové - vznešenost zavazuje. se koná po celý rok mnoho akcí po celé republiky. 
A právě zde, najdete jejich přehled, tak aby vám žádná neunikla. 

 

 

LEDEN

Slavnostní zahájení projektu Po stopách šlechtických rodů 2023: Harrachové – vznešenost zavazuje a otevření expozice k Roku Harrachů v muzeu skla.

Harrachové patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody, hráli zásadní roli v našich dějinách jako vysocí představitelé státu a církve, ale také jako pokrokoví správci panství.

Jedním z velkých odkazů tohoto rodu je i jejich propojení se sklářstvím, slavnostní zahájení projektu a otevření expozice k Roku Harrachů se proto koná v prostorách proslulých harrachovských skláren.

ÚNOR

Výtvarný projekt pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu.

Výstupem projektu je výstava v Krajské vědecké v knihovně v Liberci (vernisáž 2. 5. – 29. 5.) a na státním zámku Frýdlant (výstava 1. 6. – 4. 9.).

BŘEZEN

Přednáška Jan Nepomuk hrabě Harrach: Turistika a lyžování

Přednáší PaedDr. Jan Luštinec. Od 16 hodin.

 

Přednáška Jan hrabě Harrach a jeho nejbližší potomci.

Přednáší PaedDr. Jan Luštinec. 

 

Přednáška Zámek Hrádek u Nechanic – kousek Anglie ve východních Čechách.

Přednáška kastelána zámku Mgr. Martina Rejmana v rámci přednáškového cyklu Mezi řádky.

Pořadatelem je ÚOP v Josefově.

 

Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: Kariéra Otty Bedřicha hraběte Harracha v době třicetileté války.

Přednáší Ondřej Capoušek. Erbovní sál, od 17 hodin.

 

Výtvarný projekt pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu.

DUBEN 

Slavnostní zahájení sezony, projektu Po stopách šlechtických rodů 2023 a křest nové publikace o rodu Harrachů.

Prohlídky základní trasy s velikonoční výzdobou za asistence kostýmovaných kustodů, nahlédnutí do obnovovaných hostinských pokojů, v případě příznivých klimatických podmínek prohlídky věže.

Křest nové publikace o rodu Harrachů s autogramiádou autorů. Otevřena bude také zámecká kavárna a historická kuchyně.

1. 4., zámek Kunín, od 16 hodin

Křeslo pro hosta. Debata s panem Václavem Macháčkem-Riegerem, pravnukem Františka Palackého, u příležitosti 200. výročí Palackého návštěvy na zámku v Kuníně a odchodu do Prahy.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz

 


1. – 2. 4., zámek Kunín

Slavnostní zahájení zámecké sezóny. Prohlídky pokojů zámku a setkání s jeho ikonou hraběnkou Marií Walburgou a její matkou Rebekou z Harrachu.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


1. 4. – 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.


2. – 10. 4., státní zámek Hrádek u Nechanic

Velikonoce na Hrádku. Velikonočně vyzdobené reprezentační pokoje obohacené o výstavu kraslic.


5. 4., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


12. 4., zámek Kunín, od 18 hodin

MOZART: koncert špičkového hudebního souboru Polish Basset Horn Ensemble v rámci Hudebních výletů 2023 a u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


14. 4., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál

Beseda s autory knihy Harrachové – Vznešenost zavazuje. Autoři publikace: PaedDr. Jan Luštinec, Mgr. Petr Nosek a Mgr. Adam Rejha.


15. 4., Horní Branná – kostel sv. Mikuláše a hrobka rodu Harrachů, od 16 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor.

Vystoupí Tří generační sbor – Bohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


19. 4., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


22. 4., Harrachové – „Vznešenost zavazuje“komentovaná procházka Vídní po stopách Harrachů

Sraz ve 12.30 u českého kostela Nejsvětějšího Vykupitele, Rennweg 63, Vídeň III., možnost připojení na Freyung – pasáž Ferstel, vedle Palais Harrach, Vídeň I. u tamních kaváren ve 14.10 hod.

Organizuje Klub česko-slovenských turistů v Rakousku; spolupracuje spolek Slovanská Beseda a podporuje Jednota sv. Metoděje, spolek České srdce, Hotel Pošta a Velvyslanectví České republiky ve Vídni; na pozvání KČT provází PaeDr. Jan Luštinec.

Akce se koná pod záštitou velvyslance České republiky v Rakousku Jiřího Šitlera.


23. 4., zámek Kunín

C. K. vojenský den. Setkání uniformovaných vojáků k poctě polního maršála Eduarda svobodného pána von Böhm-Ermolli. Vernisáž výstavy.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


25. 4., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), 17:00–18:30

Hovory s kastelány – Hrádek u Nechanic. Přednáší Mgr. Martin Rejman, kastelán zámku Hrádek u Nechanic.

Z cyklu přednášek pro veřejnost – správce objektu seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi zámku a s vybranými osobnostmi z rodu Harrachů, kteří jsou s objektem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a představí aktuální kulturní, případně edukační aktivity na objektu.


26. 4., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: Navzdory osudu: Vzestupy a pády rodu Harrachů v 17. století (Arnošt Vojtěch a Ferdinand Bonaventura z Harrachu). Přednáší Mgr. Petr Nosek, zástupce kastelána zámku Hrádek u Nechanic.


27. 4., Krajská vědecká knihovna v Liberci

Přednáška Jan hrabě Harrach a rozvoj turistiky a lyžování. Přednáší PaedDr. Jan Luštinec, historik a přední odborník na harrachovskou problematiku. www.npu.cz/cs/uop-liberec


29. 4. – 8. 5., státní zámek Hrádek u Nechanic

Květiny pro lesk a slávu Harrachů. Květinová výstava na hlavních prohlídkových trasách.


Do 4. 9., ÚOP v Liberci

Výtvarný projekt pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu.

Výstupem projektu je výstava v Krajské vědecké v knihovně v Liberci (vernisáž 2. 5. – 29. 5.) a na státním zámku Frýdlant (výstava 1. 6. – 4. 9.).

 

KVĚTEN 

1. 5. – 1. 10., státní zámek Hradec nad Moravicí

Po stopách Hanse Albrechta Graf von Harracha. Prezentace sochaře Hanse Albrechta von Harrach prostřednictvím díla a výstavního panelu v rámci hlavního prohlídkového okruhu.


2. – 29. 5.,  Krajská vědecká knihovna v Liberci

Výstava k výtvarnému projektu pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu.

ÚOP v Liberci


3. 5., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


4. 5., ÚOP v Josefově

Přednáška Moderní dokumentační metody a jejich využití na příkladu dokumentace interiéru SZ Hrádek u Nechanic a dalších památek. Přednáší Mgr. Marek Pacák, památkář ÚOP v Josefově.


6. 5., státní zámek Sychrov

Harrachové a Rohanové a hudba přelomu 19. a 20. století. Přednáška spojená s koncertem.

Přednáší PhDr. Miloš Kadlec; soprán: Zdena Kloubová, klavírní doprovod: Ahmad Hedar. Na programu budou díla A. Dvořáka, J. B. Foerstera, Z. Fibicha, V. Nováka. 


Do 8. 5., státní zámek Hrádek u Nechanic

Květiny pro lesk a slávu Harrachů. Květinová výstava na hlavních prohlídkových trasách.


9. 5., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), od 17:00

Přednáška Harrachovské hospodářské dvory. Přednáší Ing. Jan Žižka, ředitel ÚOP středních Čech.


9. 5., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: František Arnošt hrabě Harrach: Aristokrat, stavebník, podnikatel a cestovatel v kontextu dějin 19. století. Přednáší PhDr. Filip Binder, historik Historického ústavu AV ČR.


11. 5., Městská knihovna Vysoké na Jizerou

Beseda s PaedDr. Janem Luštincem, spoluautorem knihy Harrachové. Vznešenost zavazuje. O nově vyšlé publikaci a o projektu Harrachové – vznešenost zavazuje pohovoří emeritní ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici a přední odborník na rod Harrachů.


13. 5., Rokytnice nad Jizerou – kostel sv. Michaela, od 17 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Slovem provede PaedDr. Jan Luštinec.

Vystoupí Tří generační sbor – Bohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


17. 5., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


20. 5., státní zámek Janovice u Rýmařova

Požehnání aleje nově vysazené u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje. Tisková konference k představení projektu. Koncert pro veřejnost.


20. 5., státní zámek Opočno – Harrachovské letohrádky

První zámecký dětský den, který přenese děti, jejich rodiče i prarodiče do období raného baroka a vyzkouší si různé disciplíny na stanovištích zaměřených na období poloviny 17. století, kdy v zámeckém parku vznikl letohrádek, který k zábavám šlechty i šlechtických dětí sloužil. 


21. 5., státní hrad Šternberk

Zábavné kratochvíle rodu Harrachů – lukostřelba. Ve spolupráci s oddílem lukostřelby UP Olomouc nabídneme možnost vyzkoušet si tento tradiční sport na našem hradě pod vedením zkušených instruktorů. 


23. 5., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: Poslední Harrachové u nás (Jan, Otto a Antonín z Harrachu). Přednáší PaedDr. Jan Luštinec, historik.


23. 5., Liberec – kostel sv. Antonína Velikého, od 19 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Přednes Václav Helšus, slovem zahájí rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina a arciděkan P. Radek Jurnečka.

Vystoupí Tří generační sbor – Bohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


25. 5. – 16. 7., Květná zahrada v Kroměříži 

Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů

Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury


26. 8 – 28. 5., státní zámek Hrádek u Nechanic

Kultura pod hvězdami. Letní kulturní open air.


28. 5., Hejnice – chrám Navštívení Panny Marie, Od 15:30 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů – Zpívání o ctnosti, vznešenosti, naději a lásce. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor.

Vystoupí Tří generační sbor – Bohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


30. 5., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), 17:00–18:30

Hovory s kastelány – Janovice u Rýmařova. Přednáší Mgr. Markéta Janáková, kastelánka zámku Janovice u Rýmařova.

Z cyklu přednášek pro veřejnost – správce objektu seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi zámku a s vybranými osobnostmi z rodu Harrachů, kteří jsou s objektem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a představí aktuální kulturní, případně edukační aktivity na objektu.


31. 5., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“


Do 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.

ČERVEN

červen, Město Harrachov

Přednáška Hrabě Harrach a Krkonoše. Přednáší  PaedDr. Jan Luštinec.


červen, Zámek Náměšť na Hané

Koncert k připomenutí odkazu rodu Harrachů. 


1. 6. – 4. 9., státní hrad a zámek Frýdlant

Výstava k výtvarnému projektu pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu. 

ÚOP v Liberci


3. 6., „Slovanská beseda“, Drachengasse 3, 1010 Vídeň, v 17 hodin

Harrachové – „Vznešenost zavazuje“. Slavnostní koncert na počest „Otce vídeňských Čechů“ Jana Nepomuka Harracha. Pořádá Českoslovanský zpěvácký spolek LUMÍR a Tamburašský spolek ADRIA. Podporuje České srdce a Velvyslanectví České republiky ve Vídni.

Akce se koná pod záštitou velvyslance České republiky v Rakousku Jiřího Šitlera.


4. 6., zámek Kunín

Den dětí. Odpolední oblíbené kostýmované prohlídky pro děti s dětskými průvodci.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


5. – 8. 6., státní zámek Hrádek u Nechanic

Romantický festival Hrádek – pocta Josephu Haydnovi. Joseph Haydn se narodil v městě Rohrau, kde se nachází rodové sídlo rodu Harrachů, kteří ho v hudební činnosti významně podporovali. V rámci zahajovacího večera bude prohlídka soukromých apartmánů v ceně koncertu. 


9. 6., zámek Kunín

Setkání rodiny Harrachů. Návštěva 80 příslušníků rodu z celé Evropy, prohlídka zámku, slavnostní koncert v kostele.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


9. – 11. 6., Muzeum Velké Meziříčí

Setkání zástupců rodu Harrachů na zámku ve Velkém Meziříčí.


13. 6., státní zámek Hrádek u Nechanic

Hrádkem křížem krážem. Speciální prohlídky nepřístupnými prostory včetně nahlédnutí do obnovovaných hostinských pokojů k poctě položení základního kamene.


14. 6., státní zámek Konopiště, od 20 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


17. 6., Harrachovská hrobka Horní Branná, prohlídky od 14, 15 a 16 hodin

Zpřístupnění hrobky s komentovanou prohlídkou.


17. 6., Město Jilemnice

Přivítání hraběte Harracha a jeho družiny v Jilemnici. Příjezd hraběte Harracha do Jilemnice parním vlakem z Martinic v Krkonoších, sborové přivítání; kostýmovaný historický průvod v čele s bryčkou, která poveze hraběte Harracha na Masarykovo náměstí; řemeslné tržiště na náměstí – představení jilemnických spolků a řemesel (Sokol, Český krkonošský spolek SKI, školy, dále kováři, košíkáři, hrnčíři a další), dobové občerstvení; slavnostní přivítání hraběte v zámku a komentovaná prohlídka expozice věnované rodu Harrachů (ve spolupráci s Krkonošským muzeem Jilemnice).

Pořadatel: město Jilemnice ve spolupráci se Spolkem železniční historie Martinice v Krkonoších. 


17.6. – 12. 11., Krkonošské muzeum v Jilemnici, výstavní síň v zámku v č. p. 75

Výstava „Ve znamení tří pštrosích per". Výstava u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších.


17. 6., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Zámek, od 17 hodin

Zámecký večer.


27. 6., Collegium Bohemicum, o.p.s.

Komentovaná prohlídka Po stopách rodu Harrachů ve výstavě Naši Němci. Provází Mgr. Jan Vondrouš, historik, politolog a pracovník o.p.s. Collegium Bohemicum, která spravuje jedinečnou výstavu mapující život německy mluvícího obyvatelstva v Čechách.


28. 6., státní zámek Konopiště, od 20 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


28. 6., státní zámek Konopiště, od 18 hodin

Zádušní mše k výročí sarajevského atentátu a výstava fotografií „Cestou na radnici a zpět vstříc osudu v autě hraběte Harracha.“


Do 16. 7., Květná zahrada v Kroměříži 

Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů

Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury


do 1. 10., státní zámek Hradec nad Moravicí

Po stopách Hanse Albrechta Graf von Harracha. Prezentace sochaře Hanse Albrechta von Harrach prostřednictvím díla a výstavního panelu v rámci hlavního prohlídkového okruhu.


Do 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.

ČERVENEC

červenec – srpen 2023, státní zámek Duchcov

Výstava Valdštejnové a Harrachové. Drobná panelová výstava o spojení duchcovských Valdštejnů s Harrachy. 


1. – 2. 7., zámek Vyklantice

Zpřístupnění zámku veřejnosti. Během komentovaných prohlídek zámku navštívíte muzeum, malou galerii akademického malíře Petra Hampla a také kostel sv. Jana Nepomuckého. Zámkem Vás provede majitel JUDr. Pavel Liška, který zámek již 30 let rekonstruuje.

Prohlídky v jiném termínu je možno předem domluvit na tel. čísle 777 346 404.


1. 7. – 27. 8., Městské muzeum Rýmařov (Galerie Pranýř)

Výstava Janovičtí Harrachové. Výstava složená ze sbírkových předmětů muzea. 


1. 7. – 30. 9., Městské muzeum Rýmařov (Náměstí Míru v Rýmařově)

Panelová výstava o rodu Harrachů.


3. 7., státní zámek Hrádek u Nechanic

Hrádkem křížem krážem. Speciální prohlídky běžně nepřístupných prostor včetně obnovovaných hostinských pokojů u příležitosti výročí bitvy u Hradce Králové.


5. – 6. 7., zámek Vyklantice

Zpřístupnění zámku veřejnosti. Během komentovaných prohlídek zámku navštívíte muzeum, malou galerii akademického malíře Petra Hampla a také kostel sv. Jana Nepomuckého. Zámkem Vás provede majitel JUDr. Pavel Liška, který zámek již 30 let rekonstruuje.

Prohlídky v jiném termínu je možno předem domluvit na tel. čísle 777 346 404.


7. – 9. 7., Sklárna a minipivovar Novosad & syn Harrachov s.r.o.

Víkend hrabat Harrachů ve sklárně.  Po celý víkend budou probíhat rozšířené prohlídky s průvodcem do ruční výroby skla a historické brusírny. Otevřena bude i tvořivá dílna pro malé i velké v budově muzea skla.


8. – 9. 7., zámek Vyklantice

Zpřístupnění zámku veřejnosti. Během komentovaných prohlídek zámku navštívíte muzeum, malou galerii akademického malíře Petra Hampla a také kostel sv. Jana Nepomuckého. Zámkem Vás provede majitel JUDr. Pavel Liška, který zámek již 30 let rekonstruuje.

Prohlídky v jiném termínu je možno předem domluvit na tel. čísle 777 346 404.


12. 7., státní zámek Konopiště, od 20 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


15. 7., státní hrad Grabštejn

Pozvali i Harracha?! Hrané prohlídky pro širokou veřejnost. Příběh o tom, co se stane, když se na honu potkají dva sousedé hrabě Clam-Gallas a hrabě Harrach.


15. – 16. 7., zámek Vyklantice

Zpřístupnění zámku veřejnosti. Během komentovaných prohlídek zámku navštívíte muzeum, malou galerii akademického malíře Petra Hampla a také kostel sv. Jana Nepomuckého. Zámkem Vás provede majitel JUDr. Pavel Liška, který zámek již 30 let rekonstruuje.

Prohlídky v jiném termínu je možno předem domluvit na tel. čísle 777 346 404.


Do 16. 7., Květná zahrada v Kroměříži 

Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů

Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury


22. 7., Jilemnice – kostel sv. Vavřince, od 16 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Slovem provede PaedDr. Jan Luštinec.

Vystoupí Tří generační sbor – Bohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


22. – 23. 7., zámek Vyklantice

Zpřístupnění zámku veřejnosti. Během komentovaných prohlídek zámku navštívíte muzeum, malou galerii akademického malíře Petra Hampla a také kostel sv. Jana Nepomuckého. Zámkem Vás provede majitel JUDr. Pavel Liška, který zámek již 30 let rekonstruuje.

Prohlídky v jiném termínu je možno předem domluvit na tel. čísle 777 346 404.


26. 7., státní zámek Konopiště

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


29. 7., státní hrad Grabštejn

Pozvali i Harracha?! Hrané prohlídky pro širokou veřejnost. Příběh o tom, co se stane, když se na honu potkají dva sousedé hrabě Clam-Gallas a hrabě Harrach.


 29. 7., státní zámek Opočno

Třicetiletá válka na Opočně. Noční prohlídky na téma třicetileté války a raně barokní módy. Zámecké prostory se budou procházet v rámci akce volně a budou zde doprovodné texty akcentující svazek mezi posledním Trčkou z Lípy a Maxmiliány z Harrachu.


29. – 30. 7., zámek Vyklantice

Zpřístupnění zámku veřejnosti. Během komentovaných prohlídek zámku navštívíte muzeum, malou galerii akademického malíře Petra Hampla a také kostel sv. Jana Nepomuckého. Zámkem Vás provede majitel JUDr. Pavel Liška, který zámek již 30 let rekonstruuje.

Prohlídky v jiném termínu je možno předem domluvit na tel. čísle 777 346 404.


30. 7., Město Harrachov, od 14 hodin

Slavnost u Harrachovských rybníčků. Stezka s pohádkovými postavami, soutěže pro děti s odměnou. Chybět nebude také grilování ryb s doprovodnou hudbou.


léto 2023: Město Jilemnice

Koncert hudby doby hrabat Harrachů v kostele sv. Vavřince v Jilemnici. Pořadatel: město Jilemnice ve spolupráci s Římskokatolickou farností-děkanstvím Jilemnice.


Do  4. 9., státní hrad a zámek Frýdlant

Výstava k výtvarnému projektu pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu. 

ÚOP v Liberci


do 1. 10., státní zámek Hradec nad Moravicí

Po stopách Hanse Albrechta Graf von Harracha. Prezentace sochaře Hanse Albrechta von Harrach prostřednictvím díla a výstavního panelu v rámci hlavního prohlídkového okruhu.


Do 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.


Do 12. 11., Krkonošské muzeum v Jilemnici, výstavní síň v zámku v č. p. 75

Výstava „Ve znamení tří pštrosích per". Výstava u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších.

SPPEN

červenec – srpen 2023, státní zámek Duchcov

Výstava Valdštejnové a Harrachové. Drobná panelová výstava o spojení duchcovských Valdštejnů s Harrachy. 


srpen, Oblastní galerie Liberec

Dílo měsíce srpna – Jan Nepomuk Harrach – a komentovaná prohlídka. V rámci Díla měsíce bude vystaven zapůjčený obraz Jana Nepomuka Harracha od Františka Ženíška a proběhne také komentovaná prohlídka se zaměřením na rod Harrachů a jejich vztah k Libereckému kraji.


1. 8. – 31. 10., státní zámek Janovice u Rýmařova

Výstava Janovice za Harrachů – zámek, panství, krajina. Výstava, která se stane součástí prohlídkové trasy zámku v Janovicích, přiblíží návštěvníkům stavební dějiny zámeckého objektu v době, kdy jej vlastnil šlechtický rod Harrachů, a představí tuto jedinečnou památku v širším kontextu historie janovického panství i vývoje zdejší kulturní krajiny.

www.npu.cz/cs/uop-ostrava


1. 8. – 1. 10.,  Státní zámek Manětín (Oranžerie)

Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů. Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. 

www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury


5. 8., Liberec – Poutní kostel Panny Marie U Obrázku, od 16 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů. Zpívání a povídání o ctnosti, vznešenosti, horách a životě v klínu hor. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sborSpojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Zpívání a povídání o ctnosti, vznešenosti, horách a životě v klínu hor.

Vystoupí Tří generační sbor – Bohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


5. – 6. 8., zámek Kunín

Harrachovské slavnosti. Kostýmované prohlídky a férie v pokojích zámku v zámeckém parku.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


5. – 11. 8., zámek Kunín

Letní škola interpretace staré hudby. 10. jubilejní setkání špičkových interpretů a studentů z celého světa na zámku, hudba rodiny Harrachů, cyklus koncertů, hudební ukázky v průběhu prohlídek zámku.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


8. – 13. 8., Zámek Náměšť na Hané

Květiny pro zámeckou paní aneb růže pro hraběnku Marii Rózu Harrachovou. Květinová výstava. 


9. 8., státní zámek Konopiště, od 20 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


12. 8., státní hrad Grabštejn

Pozvali i Harracha?! Hrané prohlídky pro širokou veřejnost. Příběh o tom, co se stane, když se na honu potkají dva sousedé hrabě Clam-Gallas a hrabě Harrach.


16. 8., státní zámek Hrádek u Nechanic

Divadelní vystoupení – Bílá paní na vdávání.


19. – 20. 8., státní zámek Hrádek u Nechanic

Zámecké slavnosti. Dobový jarmark v nádvoří, v sobotu doprovodný program, po celý víkend kostýmované prohlídky v zámeckých interiérech.


23. 8., státní zámek Konopiště, od 20 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


26. 8., státní zámek Hrádek u Nechanic

Hrádkozámecká noc. Volné prohlídky reprezentačních pokojů, kostýmovaní průvodci v soukromých apartmánech, prohlídky hostinských pokojů s průvodcem a další doprovodný program. 


26. 8., státní zámek Mnichovo Hradiště

Hradozámecká noc. Valdštejnská kostýmová slavnost tentokrát na počest Albrechta a Maxmiliána z Valdštejna s jejich manželkami z rodu Harrachů. Dětské odpoledne se sokolnicí a historickým tancem. Noční prohlídky se scénkami ze života Valdštejnů v době Albrechta z Valdštejna s chotí Isabelou z Harrachu a Maxmiliána z Valdštejna s chotí Kateřinou z Harrachu. Večerní nasvícení zámku. Slavnostní prezentace restaurovaných portrétů Isabelly z Harrachu a jejího bratra kardinála Arnošta Vojtěcha z Harrachu. 


26. 8., státní hrad Nové Hrady

Hradozámecká noc. Večerní hrané prohlídky věnované skromným počátkům později slavného rodu Harrachů. 


26. 8., státní hrad Grabštejn

Pozvali i Harracha?! Hrané prohlídky pro širokou veřejnost. Příběh o tom, co se stane, když se na honu potkají dva sousedé hrabě Clam-Gallas a hrabě Harrach.


26. 8., zámek Kunín

Hradozámecká noc. Tradiční akce, večerní prohlídky zámkem s programem.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


26. 8., zámek Konopiště

Hradozámecká noc. Tematické večerní prohlídky "Vznešenost zavazuje": prohlídky věnované přátelství hraběte Harracha a arcivévody Františka Ferdinanda, které vyvrcholilo obětavou snahou ochránit arcivévodu při sarajevském atentátu. 


Do 27. 8., Městské muzeum Rýmařov (Galerie Pranýř)

Výstava Janovičtí Harrachové. Výstava složená ze sbírkových předmětů muzea. 


léto 2023: Město Jilemnice

Koncert hudby doby hrabat Harrachů v kostele sv. Vavřince v Jilemnici. Pořadatel: město Jilemnice ve spolupráci s Římskokatolickou farností-děkanstvím Jilemnice.


Do  4. 9., státní hrad a zámek Frýdlant

Výstava k výtvarnému projektu pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu. 

ÚOP v Liberci


Do 30. 9., Městské muzeum Rýmařov (Náměstí Míru v Rýmařově)

Panelová výstava o rodu Harrachů.


do 1. 10., státní zámek Hradec nad Moravicí

Po stopách Hanse Albrechta Graf von Harracha. Prezentace sochaře Hanse Albrechta von Harrach prostřednictvím díla a výstavního panelu v rámci hlavního prohlídkového okruhu.


Do 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.


Do 12. 11., Krkonošské muzeum v Jilemnici, výstavní síň v zámku v č. p. 75

Výstava „Ve znamení tří pštrosích per". Výstava u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších.

ZÁŘÍ

září – říjen, Muzeum Velké Meziříčí

Výstava věnovaná hraběti Františku Harrachovi. Výstava se bude zabývat životem tohoto významného moravského mecenáše a velkostatkáře. 


1. – 2. 9., Muzeum Velké Meziříčí

Historické slavnosti – Císařské manévry. Slavnosti připomenou dění v roce 1909, kdy se hostitelem vojenských císařských manévrů stal majitel velkomeziříčského panství hrabě František Harrach. 


Do  4. 9., státní hrad a zámek Frýdlant

Výstava k výtvarnému projektu pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu. 

ÚOP v Liberci


6. 9., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


9. 9., Harrachovská hrobka Horní Branná, prohlídky od 14, 15 a 16 hodin

Zpřístupnění hrobky s komentovanou prohlídkou.


9. 9., Město Harrachov

Požehnání kaple sv. Alžběty s pohoštěním a příchodem hrabat Harrachů.


9. –  10. 9., Město Jilemnice

Dny evropského dědictví.

 • sobota (9. 9. 2023):
  • v 10 hodin: slavnostní odhalení restaurovaného sousoší Panny Marie Immaculaty, sv. Marie Magdaleny a sv. Barbory na Masarykově náměstí v Jilemnici
  • cca v 11 hodin: komentovaná prohlídka harrachovské expozice v Krkonošském muzeu, expozicí provede PaedDr. Jan Luštinec. Následovat bude komentovaná prohlídka města s výkladem PaedDr. Jana Luštince – procházka městem po stopách šlechtického rodu Harrachů.
  • od 10 do 16 hodin: pro veřejnost budou otevřeny památky – radnice čp. 82 na Masarykově náměstí s prohlídkou jedinečného opakovacího hodinového stroje, věž základní školy v Komenského ulici čp. 288, tržnice řemesel v bývalém pivovaru čp. 1.
 • neděle (10. 9. 2023):
  • ve 14 hodin speciální komentovaná prohlídka kostela věnovaná zejména době šlechtického rodu Harrachů. Provází PaedDr. Jan Luštinec.

Pořadatel: město Jilemnice ve spolupráci s Římskokatolickou farností-děkanstvím Jilemnice a Krkonošským muzeem Jilemnice.


10. 9., státní zámek Hrádek u Nechanic

Hrádkem křížem krážem. Speciální prohlídky nepřístupnými prostory včetně obnovovaných hostinských pokojů v rámci Dnů evropského dědictví.


12. 9., Krkonošské muzeum v Jilemnici

Přednáškový cyklus Zámky Harrachů: Zámek Hrádek u Nechanic a Harrachové. Přednáší Mgr. Martin Rejman, kastelán zámku.


20. 9., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


21. 9., Collegium Bohemicum, o.p.s.

Komentovaná prohlídka Po stopách rodu Harrachů ve výstavě Naši Němci. Provází Mgr. Jan Vondrouš, historik, politolog a pracovník o.p.s. Collegium Bohemicum, která spravuje jedinečnou výstavu mapující život německy mluvícího obyvatelstva v Čechách. 


26. 9., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáškový cyklus Zámky Harrachů: Zámek Janovice u Rýmařova a Harrachové.

Přednáší Mgr. Markéta Janáková, kastelánka zámku.


28. 9. – 8. 10., zámek Kunín

Růže pro paní hraběnku. Tradiční květinová slavnost k poctě hraběnky Walburgy.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


30. 9. – 1. 10.: Harrachovský víkend v Rakousku

Klub česko-slovenských turistů v Rakousku:

 • 30. 9.: Výlet KČT v Rakousku do Brucku/Leitha a Rohrau, návštěva Harrachovského zámku, prohlídka harrachovské obrazárny, slavnostní koncert na počest „Otce vídeňských Čechů“ Jana Nepomuka Harracha v sále zámku. Organizují: Klub česko-slovenských turistů v Rakousku, Českoslovanský zpěvácký spolek LUMÍR a Tamburašský spolek ADRIA za podpory rodiny Waldburg-Zeil a Harrach
 • 1. 10.: Slavnostní mše svatá na počest „Otce vídeňských Čechů“ Jana Nepomuka Harracha v kostele Nejsvětějšího Vykupitele (Erlöserkirche), Rennweg 63, 1030 Wien. Organizují Jednota svatého Metoděje ve Vídni a Česká duchovní služba ve vídeňské arcidiecézi.

Do 30. 9., Městské muzeum Rýmařov (Náměstí Míru v Rýmařově)

Panelová výstava o rodu Harrachů.


do 1. 10., státní zámek Hradec nad Moravicí

Po stopách Hanse Albrechta Graf von Harracha. Prezentace sochaře Hanse Albrechta von Harrach prostřednictvím díla a výstavního panelu v rámci hlavního prohlídkového okruhu.


Do 1. 10., Státní zámek Manětín (Oranžerie)

Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů. Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. 

www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury


Do 31. 10., státní zámek Janovice u Rýmařova

Výstava Janovice za Harrachů – zámek, panství, krajina. Výstava, která se stane součástí prohlídkové trasy zámku v Janovicích, přiblíží návštěvníkům stavební dějiny zámeckého objektu v době, kdy jej vlastnil šlechtický rod Harrachů, a představí tuto jedinečnou památku v širším kontextu historie janovického panství i vývoje zdejší kulturní krajiny.

www.npu.cz/cs/uop-ostrava


Do 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.


Do 12. 11., Krkonošské muzeum v Jilemnici, výstavní síň v zámku v č. p. 75

Výstava „Ve znamení tří pštrosích per". Výstava u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších.

ŘÍJEN 

září – říjen, Muzeum Velké Meziříčí

Výstava věnovaná hraběti Františku Harrachovi. Výstava se bude zabývat životem tohoto významného moravského mecenáše a velkostatkáře. 


Do 1. 10., Státní zámek Manětín (Oranžerie)

Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů. Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. 

www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury


1. 10., Kostel Nejsvětějšího Vykupitele (Erlöserkirche), Rennweg 63, 1030 Wien

Slavnostní mše svatá na počest „Otce vídeňských Čechů“ Jana Nepomuka Harracha.

Organizují Jednota svatého Metoděje ve Vídni a Česká duchovní služba ve vídeňské arcidiecézi.


4. 10., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


7. 10., Muzeum českého venkova – zámek Kačina, 10 – 17 hodin

Koně na Kačině. Snad žádná jiná zvířata se více nepojí se šlechtickou vznešeností než koně. Právě proto se zámek Kačina u Kutné Hory zapojuje do Roku Harrachů oblíbenými slavnostmi věnovanými těmto ušlechtilým zvířatům. Během dne se představí různá plemena koní, včetně starokladrubských koní a koní Kinských. K vidění budou ukázky práce v zápřahu a tahu i přehlídky jezdeckého umění. Vyvrcholením bude Huberova jízda zámeckým parkem, která jako připomínka parforsních honů tradičně ukončuje jezdeckou sezonu.

Od deseti do sedmnácti hodin na návštěvníky čeká bohatý kulturní a doprovodný program, divadlo, kolotoč a tvořivé dílny pro děti. K tomu samozřejmě možnost projížděk na koních pro děti i dospělé. 


8. 10., státní zámek Hrádek u Nechanic

Přednáška Harrachovské hospodářské dvory. Přednáší Ing. Jan Žižka, ředitel ÚOP střední Čechy.


8. 10., státní zámek Hrádek u Nechanic

Kros na Hrádku. Noblesní běh zámeckým parkem a přilehlou oborou.


12. 10., Liberec – Oblastní galerie Liberec, od 17 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Zpívání a „poudačky“ o ctnosti, vznešenosti, horách a životě v klínu hor. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Slovem provede PaedDr. Jan Luštinec. 

Vystoupí Tří generační sbor – Bohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


12. 10., ÚOP v Josefově

Přednáška Vznik a vývoj zámku Hrádek u Nechanic dle poznatků stavebně-historického průzkumu.

Přednáší Ing. arch. Eliška Racková.


15. 10., státní zámek Hrádek u Nechanic

Přednáška Janovice u Rýmařova a moravští Harrachové.

Přednáší Mgr. Markéta Janáková, kastelánka státního zámku Janovice u Rýmařova.


17. 10., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), 17:00 - 18:30

Hovory s kastelány – Sychrov. Přednáší PhDr. Miloš Kadlec, ředitel ÚPS na Sychrově a kastelán zámku Sychrov.

Z cyklu přednášek pro veřejnost – správce objektu seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi zámku a s vybranými osobnostmi z rodu Harrachů, kteří jsou s objektem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a představí aktuální kulturní, případně edukační aktivity na objektu.


17. 10., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáškový cyklus Zámky Harrachů: Zámek Velké Meziříčí a Harrachové.

Přednáší Mgr. Lucie Pavelcová, historička Muzea Velké Meziříčí.


18. 10., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


21. – 22. 10., zámek Kunín

Hraběnka Walburga má narozeniny. Kostýmované prohlídky s ukázkou oblékání slavné zámecké paní.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


22. 10., státní zámek Hrádek u Nechanic

Přednáška Hrabě František Arnošt Harrach, anglická inspirace a romantická sídla. 

Přednáší PhDr. Filip Binder, historik, doktorand Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin.


26. 10., Krajská vědecká knihovna v Liberci

Přednáška Harrachovské hospodářské dvory. Přednáší Ing. Jan Žižka, ředitel ÚOP středních Čech. www.npu.cz/cs/uop-liberec


28. 10., státní hrad Šternberk

Povídání o historii zbraní. Divadelně-naučný exkurz v podání výřečníka, všeuměla a baviče Romana Prokeše vám představí vývoj sečných a palných zbraní od středověku po nedávnou minulost. 


29. 10., státní zámek Hrádek u Nechanic

Přednáška zámek Kunín – sídlo první dámy Moravy. Přednáší PhDr. Jaroslav Zezulčík – kastelán zámku Kunín.


31. 10., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáškový cyklus Zámky Harrachů: Zámek Kunín a Harrachové.

Přednáší PhDr. Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku.


Do 31. 10., státní zámek Janovice u Rýmařova

Výstava Janovice za Harrachů – zámek, panství, krajina. Výstava, která se stane součástí prohlídkové trasy zámku v Janovicích, přiblíží návštěvníkům stavební dějiny zámeckého objektu v době, kdy jej vlastnil šlechtický rod Harrachů, a představí tuto jedinečnou památku v širším kontextu historie janovického panství i vývoje zdejší kulturní krajiny.

www.npu.cz/cs/uop-ostrava


Do 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.


Do 12. 11., Krkonošské muzeum v Jilemnici, výstavní síň v zámku v č. p. 75

Výstava „Ve znamení tří pštrosích per". Výstava u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších.

LISTOPAD

1. 11., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


5. 11., státní zámek Hrádek u Nechanic

Přednáška Harrachové a jejich působení nejen na severu Čech. Přednáší PaedDr. Jan Luštinec, historik, emeritní ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici.


7. 11., Collegium Bohemicum, o.p.s.

Dny české a německé kultury – komentovaná prohlídka Po stopách rodu Harrachů ve výstavě Naši Němci. Provází Mgr. Jan Vondrouš, historik, politolog a pracovník o.p.s. Collegium Bohemicum, která spravuje jedinečnou výstavu mapující život německy mluvícího obyvatelstva v Čechách.

Dny české a německé kultury pořádá Česko – německý fond budoucnosti s o.p.s. Collegium Bohemicum. 


9. 11., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáška Hospodářské dvory Harrachů. Přednáší Ing. Jan Žižka, ředitel ÚOP středních Čech.


15. 11., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


21. 11., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), 17:00 - 18:30

Hovory s kastelány – Kuks. Přednáší Bc. Libor Švec, kastelán hospitálu Kuks.

Z cyklu přednášek pro veřejnost – správce objektu seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi objektu a s vybranými osobnostmi z rodu Harrachů, kteří jsou s hospitálem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a představí aktuální kulturní, případně edukační aktivity na objektu. 


23. 11., Městské muzeum v Jaroměři

Přednáška Jan Nepomuk hrabě Harrach – český šlechtic, mecenáš, propagátor turistiky a lyžařství v Krkonoších. Přednáška PaedDr. Jana Luštince v rámci přednáškového cyklu Mezi řádky.

Pořadatelem je ÚOP v Josefově


28. 11., Krajská vědecká knihovna v Liberci

Přednáška František Arnošt hrabě Harrach. Přednáší PhDr. Filip Binder, historik AV ČR, v. v. i

www.npu.cz/cs/uop-liberec


29. 11., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


Do 12. 11., Krkonošské muzeum v Jilemnici, výstavní síň v zámku v č. p. 75

Výstava „Ve znamení tří pštrosích per". Výstava u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších.

PROSINEC

1. – 17. 12., státní zámek Hrádek u Nechanic

Vánoce na Hrádku. Prohlídky vánočně nazdobených interiérů, koncerty, noční prohlídky, výstava louskáčků a betlémů.