HARRACHOVÉ A ROZMACH LYŽOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH

O rozmach lyžování v Krkonoších a popularizaci tohoto sportu u nás se zasadil Jan Nepomuk Harrach, který roku 1892 nechal pro svůj lesní personál přivézt první lyže.

O lyžích se přitom doslechl zcela náhodou, při dvorní hostině ve Vídni. Seděl vedle vyslance ze Švédska, od něhož dostal doporučení opatřit pro lesní personál lyže, které na rozdíl od sněžnic umožňovaly dobrý pohyb i na nejmohutnější vrstvě sněhu.

Dva páry lyží, díky radě velvyslance svým lesním dělníkům v prosinci roku 1892 ve Vídni objednal. Do Horní Branné přišli již po Vánocích. Podle dovedených vzorků, pak začal místní kolář František Soukup vyrábět lyže vlastní za zlomek ceny zahraniční produkce.

V roce 1894 bylo v provozu již 120 párů rychlých prkýnek. Lyže si postupně oblíbily jak lesníci, tak i krkonošští měšťané. Již v zimní sezoně na přelomu let 1894 a 1895 vzniklo v Jilemnici první samostatné české lyžařské sdružení s názvem "Český krkonošský spolek Ski" nejstarší spolek na území našeho státu.

Již roku 1895 se v Jilemnici na Kozinci konají první regulérní lyžařské závody a roku 1897 pořádá spolek první mezinárodní lyžařské závody v Dolních Štěpanicích. Roku 1903 byl v Jablonci nad Jizerou založen Svaz českých lyžařů jako vůbec první národní lyžařský svaz na světě. 

VIDEO 

První dochovaná fotografie lyžařů v Čechách. Lyžníci z Horní Branné na výletu 7. 5. 1893.

 

1894  vznik nejstaršího spolku na území našeho státu "Český krkonošský spolek Ski" v Jilemnici

Jilemnice Kozinec 1902

Radovánky na lyžích 1903

Lyžníci na výletu 1910

Lyžař 1904 otištěno v Českém světě 

Turisté na rohačkách cestou z Petrovy boudy. Vzadu na lyžích Josef Rössler Ořovský.

Bohumil Hanč 1907