Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy. Osvícenství zdola v okrsku světa

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Počet stran:

288

ISBN:

978-80-85033-51-9

catalog Tištěná verze

300 Kč

Rozebráno

Opat Bohumír Bylanský dovedl cisterciácký klášter Zlatá Koruna a jeho okolí k nebývalému kulturnímu i hospodářskému rozkvětu. Ve třech desítkách let před zrušením kláštera (1755–1785) zdejší řeholní společenství vytvořilo významné centrum navazující na středověké i barokní podněty, zároveň se však péčí o tzv. industriálie včleňovalo do konceptů osvícenského státu.Jednou z nejzajímavějších opatových aktivit bylo zřízení nově pojaté školy pro děti z okolí, přičemž školní místnosti nechal vyzdobit velkým množstvím didaktických olejomaleb. Tři desítky pláten se dochovaly dodnes (cyklus inspirovaný Komenského Orbis pictus, historicko-geografické mapy Čech a světa, výjevy dle Felbigerova Katechismu, portréty učenců a významných osobností, Telemachovy cesty) a tvoří zcela raritní soubor, na jehož základě můžeme nahlédnout do duchovního i všedního života českého venkova v druhé polovině 18. století, včetně mnoha věrně zachycených detailů vybavení domácností, dobových nástrojů, širokého spektra řemeslných postupů, včetně textilní výroby, lázeňství, stavebnictví, mořeplavby, výroby knih apod. Kniha tyto obrazy fotograficky zachycuje v celcích i detailech a nachází jejich předlohy. Rekonstruuje i všednodenní fungování klášterní školy, myšlenkový svět jejího opatského otce, který své názory na společnost shrnul mj. do obsáhlé statě napsané na jedinečný textový obraz (v příloze edice a překlad Jan Kvapil), a ukazuje, jak individuální iniciativa „zdola“, kterou bychom dnes vřazovali do souvislostí občanské společnosti, byla „shora“ nemilosrdně rozmetána státními reformami.

Obsah:

Desatero zastavení ve světě posledního zlatokorunského opata

 • Zastavení první, konec předjímající: chýnovské obrázky
 • Zastavení druhé, svým obsahem nutně přede všemi ostatními: Patria Boemo Prachaticiensis
 • Zastavení třetí, pro interprety nejjednodušší: vzdělání a kariéra
 • Zastavení čtvrté, arcibarokní: šátečky z Kájova
 • Zastavení páté, politické, turistické, zbožné a zvídavé: cesta do Citeaux
 • Zastavení šesté, veskrz materialistické: salnytr, kolovrátky, ba i hnůj
 • Zastavení sedmé, duchovně organizační: Klášterní křídla a krystalizace norem opatské činnosti
 • Zastavení osmé, s ambicí návodu: trojitá opora dobrého života
 • Zastavení deváté, na hlubině: trojitá mocnost osvícené duše
 • Zastavení desáté, opět chýnovské: hrkavý vůz plný „takových pošetilostí“


Škola v klášteře Zlatá koruna

 • Společenské souvislosti shora: reforma rakouského školství v sedmdesátých letech 18. století
 • Státně „ vzorná“ paralela školy ve Zlaté Koruně: Kindermannova líheň
 • Vlastní cestou z Vídně do Zlaté Koruny: škola mezi vikariátem a prelaturou
 • Pro bono publico: zlatokorunská industriální výuka
 • „Učitel nebyl žádný za kláštera“: příchod Antonína Borového
 • Třídní kniha: co se stalo ve školních lavicích
 • „Přičinlivý“ a přece k nepotřebě: kterak osvícenský stát rozmetal osvícenou školu


Obrazy zlatokorunské školy

 • Praktické, názorné, krásné: obrazy jako výuková pomůcka
 • Výhledy pro otevřené, zdravé a křesťanské oči
 • Historická mapa Čech
 • Univerzální historická mapa
 • Portréty učenců a významných osobností
 • Učení mužové starověku
 • Telemachovy cesty, Ezopovy bajky a Oppeltovy mytologie
 • Katechismus
 • Orbis pictus
 • Konec a co bylo potom: osudy obrazů po zrušení kláštera

Badatelské panorama a Bylanského „osvícenství zdola“
Přílohy
Bibliografie
Zusammenfassung


Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat