Vkusné & solidní. Měšťanské sochařství v Brně 1800–1880

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2013

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky

Počet stran:

239

ISBN:

978-80-85033-49-6

catalog Tištěná verze

500 Kč

Nedostupné

500 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

Kniha představuje dosud málo známé brněnské sochaře, jejichž životní osudy a umělecká tvorba zahrnují rozmezí let 1800–1880.

Ačkoliv lze říci, že tématům spjatým s moravským uměním v období historismu je v současnosti věnována vyšší odborná pozornost než dříve, v případě brněnského sochařství chyběl dosud ucelený výzkum. Na základě rozsáhlých rešerší archivních pramenů i dobového tisku tak kniha nabízí řadu nových poznatků, opírajích se zejména o biografické studium jednostlivých uměleckých osobností. Neméně významné bylo také začlenění získaných faktografických údajů do širších kontextuálních souvislostí a zhodnocení brněnského měšťanského sochařství z obecnějšího hlediska, s přihlédnutím ke kulturně-historickým a ekonomicko-sociálním dimenzím tohoto tématu.

Publikace přispívá k plastičtějšímu a více diferencovanému pohledu na lokální brněnskou uměleckou scénu v období 19. století a dále upozorňuje na dosud málo známou problematiku německy hovořících regionálních umělců žijících v této zemi v moravských městech.

Obsah:

 • Úvod
 • "Mezi časy". Brněnské měšťanské sochařství v době předbřeznové
 • Karel Reitter (1798–1875)
 • Benedikt Edele (1797–1867)
 • Brněnské měšťanské sochařství v době budování okružní třídy
 • Josef Břenek (1820–1878)
 • Adolf Loos st. (1829–1879)
 • Ferdinand Kellner (1820–1876)
 • Závěr
 • Biografický slovník
 • Prameny a literatura
 • Seznam vyobrazení
 • Summary

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat