Bylo, nebylo.. na Hrádku u Nechanic v roce 2021

Rok 2021 byl v pořadí druhým rokem, ve kterém jsme se museli vypořádat s nejrůznějšími omezeními, abychom předešli vzniku a šíření onemocnění Covid-19. Ačkoliv byl rok '21 v mnohých aspektech ještě náročnější než rok '20, z pohledu návštěvnosti byl o 847 návštěvníků úspěšnější a celkové číslo se zastavilo na údaji 24 517. Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň, velmi si toho vážíme.

První čtvrtletí tradičně patří přípravě zámeckých interiérů na sezónu, ale živo bylo i venku. Do zámeckého parku přicházelo velké množství lidí, aby si užili sněhovou nadílku a teplých nápojů z okénka kavárny Anny z Harrachu. Když se nám začali v zámeckém areálu objevovat noví hlídači v podobě sněhuláků, rozhodli jsme se uspořádat soutěž o toho nejlepšího. Byl to tuhý boj, ale ceny si své výherce našly.

V únoru nám dobří sousedé v areálu zámeckého parku připravili bílou stopu, za což jim velký dík.

V březnu přišla obleva a s ní i starost o zámecké střechy, které nejsou v dobré kondici.
I přes veškerou snahu se nám nepodařilo zabránit zatečení do tzv. Orientálního pokoje. Aby těch nepříznivých zpráv nebylo málo, Velikonoce, na které jsme se těšili, byly zrušeny. Prázdné zámecké komnaty se i přes tuto zvláštní dobu naplnily kvalitní hudbou, protože Královehradecký kvartet uspořádal na Hrádku jeden ze svých on-line koncertů

Interiéry se v té době nenesla pouze podmanivá hudba, ale i tlumený smích. To proto, že Hrádek si pro svůj seriál Zámecký kompot vybralo vyhlášené Divadlo Tří. Bohatá výprava, precizní děj a svérázný humor. Instantní klasika mezi zámeckými detektivkami!

Jak už je u nás dobrým zvykem, zavřené brány neznamenají nečinnost, a tak jsme se pustili do vyklízení hospodářského dvora, ve kterém se z některých prostor stalo odkladiště nepotřebných věcí, místy se dalo mluvit přímo o skládce. Ačkoliv celá hospodářská budova stále trpělivě čeká na větší finanční pomoc, snažíme se alespoň o základní údržbu.

V úterý 1. června jsme mohli otevřít a s normálním provozem přišly také nejrůznější zámecké akce: Pohádkový les, Zámecké slavnosti, Strašidlo Cantervillské, Květinová výstava, Medové slavnosti, Cembalový koncert, Nejslavnější české muzikály, Romantický festival i první ročník běžeckého závodu Kross na Hrádku. Všem těm, kteří se zasloužili o úspěch a rozmanitost kulturního programu, bychom tímto rádi poděkovali.

Poděkování si zaslouží i naši průvodci, kteří v nelehkých podmínkách představovali historii zdejšího panství a mou speciální poklonu mají tzv. hraběnky, které každý víkend o prázdninách provázely naše nejmenší návštěvníky. Za zapůjčení kostýmů velmi děkujeme Spolku panstva na tvrzi Žíželeves. Speciálně pro děti vloni kolegyně Anna Chlumová připravila pracovní listy, které se nadmíru povedly.

Z netradičních akcí připomene ještě prohlídky pro fajnšmekry „Hrádkem Křížem Krážem“, které vám nabídneme i v roce letošním. Další nevšední událostí byl zásah hasičů v prostoru hospodářské budovy. Požár, který vypukl při stavebních opravách v severní části objektu, byl naštěstí jen cvičný. Všem složkám IZS jsme nesmírně vděční za neustálou bdělost a za profesionální řešení nejrůznějších svízelných situací.

I při velkém množství kulturních akcí a prohlídek došlo i na opravy: tradičně se malovalo, opravovaly se kamenné prvky v nádvoří, opravily se nefunkční rolety nebo kliky, probíhaly revize i servisy. Z větších akcí se podařily zrestaurovat dveře a okna v jižním zámeckém průčelí, opravit sgrafitové omítky ve východním křídle, opravila se cesta na konci jihovýchodního průhledu v zámeckém parku. Velkou a rychlou akcí byla také oprava havarijní části odpadního potrubí u veřejných toalet. Největší stavební akcí bylo zajištění havarijního stavu střech a krovů nad kočárovnami v hospodářské budově. Děkujeme všem dodavatelům za spolupráci.

Zámek měl tu čest, že byl v minulém roce svědkem 15 svatebních obřadů. Novomanželům přejeme do společného života jen to dobré: lásku, víru, naději.

Pohádkovou atmosféru vytvořili v roce '21 také filmaři. Česká televize tu natáčela nový dokumentární seriál, česko-německý tým zase koprodukční historický hraný film a 31. prosince 2021 měl premiéru klip Above Ground skladatele Karla Havlíčka, který se celý odehrává na Hrádku. Věříme, že i v dalších letech nám filmové štáby zachovají přízeň.

V roce 2021 se toho stalo dost. Bohužel, některé akce se neuskutečnily: Velikonoce, dvě divadelní představení společnosti Indigo Company, koncert Hvězdné duety a nakonec i Vánoce. Důvody byly vesměs stejné: protipandemická opatření a nemoci. Bohužel právě nemoci nám znepříjemňují práci i na počátku nového roku a tímto bych rád všem popřál hlavně pevné zdraví a co nejméně starostí. 

Srdečně děkuji všem zaměstnancům, pokladním, průvodcům, dobrovolníkům. Děkuji všem kolegům z Národního památkového ústavu, zástupcům vsi Hrádek, města Nechanice, mikroregionu Nechanicko, představitelům královehradeckého kraje i Ministerstva kultury. Děkuji také všem mediálním partnerům, zejména České televizi a Českému rozhlasu Hradec Králové za stálou přízeň. Největší dík patří těm z vás, kteří zámku Hrádek fandí a šíří jeho dobrou pověst.
O tom, co připravujeme na rok 2022 se dozvíte již brzy na našem Facebooku nebo Instagramu

V novém roce bych si přál, abychom si i přes nelehkou dobu zachovali pozitivní myšlení, vzájemnou úctu a respekt k místům, které tady pro nás zanechali naši předci. 

S přáním všeho dobrého

Mgr. Martin Rejman

kastelán