Klíč k památkám pro školy

 Zámek Hrádek u Nechanic je zařazen do programu „Klíč k památkám pro školy“, který umožňuje školám v měsících květen, červen, září a říjen 2016 využít zvýhodněného vstupného na I. okruh (základní).   Bližší informace viz níže:

Informace o klíči pro školy:

kontakt:  klickpamatkam@npu.cz.

Klíč pro školy je doplňkovým programem projektu Klíč k památkám, realizovaného Ministerstvem kultury České republiky, Národním památkovým ústavem, Asociací majitelů hradů a zámků a dalšími partnery.

Registrace škol, které na sklonku roku 2015 obdržely plastové kartičky „Klíč pro školy“, již byla provedena. Další registrace proto není nutná. Karty jsou plně funkční. Pro jejich úspěšné použití doporučujeme postupovat podle níže uvedeného návodu.

 

Pro koho je Klíč pro školy?
Klíč pro školy je určen vzdělávacím, volnočasovým či sociálním institucím a organizacím pracujícím s mládeží ve věku od 6 do 15 let věku na území České republiky, ale též v příhraničních oblastech sousedních států.

 

Jak poznat památku zařazenou do programu Klíč pro školy?
Seznam památek zařazených do programu Klíč pro školy je v úplnosti dostupný na webu či mobilní aplikaci klickpamatkam.cz. Do programu Klíč pro školy jsou zapojeny pouze památky označené piktogramem Klíč pro školy , který je umístěn na titulní straně prezentace takové památky. Kliknutím na piktogram Klíč pro školy zjistíte dobu zapojení památky do programu a to ve formě římských číslic označujících měsíce, arabské číslice označující rok a v závorce uvedených doplňkových údajů uvádějících dny v týdnu a časové rozmezí.

Například: červen – srpen 2015, úterý – pátek od 9:00 do 13:00 bude zobrazeno takto: 2015 VI-VIII ( Út – Pá, 9:00 – 13:00)

Další aktualizace památek podporujích projekt Klíč pro školy proběhne do 1. 4. 2016.

Jak dostávat novinky Klíč pro školy?
V případě zájmu o doručování novinek z kulturních a vzdělávacích programů pořádaných na památkách zařazených do Klíče k památkám a dalších zajímavostí, odešlete na mail uvedný v kontaktech Vámi vybrané památky sériové číslo jedné z doručených karet Klíč pro školy a Vaší, vámi zvolenou, emailovou adresu, na kterou budou tyto aktualizace zasílány.

Pravidla Klíč pro školy

 1. Klíč pro školy je doplňkovým programem věrnostního programu Klíč k památkám.
 2. Program Klíč pro školy je určen výhradně školám, vzdělávacím institucím a dalším organizacím pracujícím s mládeží ve věku od 6 do 15 let věku, tzn. ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího narozeninám věku následujícího, tj. 16 roku života dítěte, působících na území České republiky a v příhraničních oblastech okolních států.
 3. V případě organizovaného zájezdu I. ročníků středních škol a konzervatoří bude účastníkům organizovaného školního zájezdu poskytnuta sleva dle bodu 8 pravidel pro všechny zúčastněné studenty, tj. včetně studentů, kteří k danému dni překročili věkovou hranici definovanou v bodě 2 pravidel.
 4. Nástrojem programu Klíč pro školy je plastová, provozovatelem registrovaná (vždy na jednu konkrétní instituci či organizaci) karta „Klíč pro školy“ opatřená unikátním QR kódem. Registraci a následnou distribuci karty „Klíč pro školy“ provádí výhradně provozovatel programu, kterým je Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333, se sídlem: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1.
 5. Karta „Klíč pro školy“ je platná pouze pro jednoho provozovatelem registrovaného uživatele a je mezi institucemi či organizacemi nepřenosná.
 6. Kartu „Klíč pro školy“ lze získat na základě písemné žádosti doručené na adresu Národního památkového ústavu, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, nebo prostřednictvím vlastní distribuce provozovatele programu.
 7. Karta „Klíč pro školy“ je platná min. po dobu 5 let a to od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019. Provozovatel si současně vyhrazuje právo platnost karty prodloužit. Prodloužení platnosti karty bude zveřejněno na webových stránkách www.klickpamatkam.cz resp. www.npu.cz a to nejpozději do 30. 11. 2019.
 8. Předložení karty „Klíč pro školy“ na pokladně libovolné památky zařazené do programu Klíč pro školy a její následné načtení čtečkou umístěnou na pokladně opravňuje k čerpání 50% slevy ze vstupného pro účastníky organizovaného zájezdu ve věku od 6 do 15 let věku, dle bodu 2 pravidel.
 9. Za účelem zajištění slevy uvedené v bodě 7. pravidel je nutné organizovaný zájezd na vybrané památce předem rezervovat a jeho příjezd, tedy čas příjezdu a velikost skupiny, potvrdit se správou konkrétní památky a to nejpozději 48 hodin před příjezdem zájezdu. Termín návštěvy památky musí být v souladu s otevírací dobou a musí být ve stanoveném termínu současně písemně potvrzen ze strany správy památky. Správa památky má v případě obsazenosti požadovaného termínu či plné vytíženosti provozní kapacity právo rezervaci odmítnout a žadateli nabídnout alternativní termín.
 10. Kartou „Klíč pro školy“ se na pokladně památky vždy prokazuje odpovědný vedoucí organizovaného zájezdu, tedy pověřená osoba starší 18 let. Pracovník pokladny má právo požádat předkladatele karty o potvrzení totožnosti, resp. příslušnosti k registrovanému držiteli karty.
 11. Neregistrovaná karta „Klíč pro školy“ není platná a neopravňuje k čerpání slevy uvedené v bodě 7. pravidel. Registraci karty nelze provést na pokladně památky.
 12. Seznam památek zapojených do programu, včetně potřebných kontaktních údajů, je k dispozici na webových stránkách www.klickpamatkam.cz. Slevu uvedenou v bodu 7 pravidel lze čerpat pouze na památkách označených na webu www.klickpamatkam.cz piktogramem „Klíč pro školy“.
 13. Počet památek zapojených do programu Klíč pro školy se může v průběhu období platnosti programu měnit. Památky se mohou do programu zapojit i krátkodobě, nejméně však na dobu jednoho měsíce.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny pravidel. Případné změny pravidel budou zveřejněny na webové adrese www.klickpamatkam.cz nebo www.npu.cz.

Jak správně nahlásit Váš organizovaný zájezd?
Vaši návštěvu je nutné nahlásit a s pracovníkem správy Vámi vybrané památky zařazené do Klíče pro školy potvrdit nejpozději 48 hodin před příjezdem zájezdu. Návštěvu nahlásíte formou emailu, doručeného na kontaktní email vámi vybrané památky uvedený na webu klickpamatkam.cz.

Jak získat Klíč pro školy, nebo získat více Klíčů?
Bude-li Vaše organizace či instituce mít zájem o zapojení do programu Klíč pro školy a zaslání a následné využívání plastových karet Klíč pro školy, prosím doručte Vaši písemnou žádost ve formě dopisu s uvedením:

 • - názvu organizace, typu organizace (škola, vzdělávací centrum, volnočasový zájmový oddíl atd.), adresy (ulice, čp, město, PSČ) a jména zastupující osoby (titul, jméno, příjmení) a
 • - počtu požadovaných klíčů - plastových karet „Klíč pro školy“ (max. 3 na jednu organizaci)
 • na adresu: Národní památkový ústav, „Klíč pro školy“, Valdštejnské nám. 3, 112 01 Praha 1.
  Nejpozději do 3 týdnů od doručení obdržíte zásilku s požadovaným počtem Klíčů a potvrzení o registraci Vaší organizace v programu.

 

Co dělat při ztrátě plastové karty Klíč pro školy?
Při ztrátě Vaší organizaci přidělené plastové karty Klíč pro školy, tuto ztrátu neprodleně oznamte a to písemnou formou na adresu:
Národní památkový ústav, „Klíč pro školy“, Valdštejnské nám. 3, 112 01 Praha 1,
nebo na email:  klickpamatkam@npu.cz.
Do oznámení uveďte sériové číslo karty, která byla ztracena, resp. sériová čísla karet, která Vám případně zůstala.

 

Jak se odhlásit z Klíče pro školy?
Bude-li Vaše organizace či instituce mít zájem o vyřazení z evidence programu Klíč pro školy, prosíme o doručení písemné žádosti o vyřazení z programu na adresu:
Národní památkový ústav, „Klíč pro školy“, Valdštejnské nám. 3, 112 01 Praha 1.
Spolu s žádostí o vyřazení prosíme o vrácení Vám přidělených plastových karet na adresu:
Národní památkový ústav, „Klíč pro školy“, Valdštejnské nám. 3, 112 01 Praha 1

Seznam památek zařazených do programu Klíč pro školy

Bečov nad Teplou
Benešov nad Ploučnicí
Bezděz
Bouzov
Březnice
Bučovice
Červená Lhota
Dačice
Duchcov
Frýdlant
Grabštejn
Házmburk
Hluboká nad Vltavou
Horšovský Týn
Hořovice
Hospital Kuks
Hradec nad Moravicí
Hrádek u Nechanic
Hrubý Rohozec
Jaroměřice nad Rokytnou
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Kostel sv. Floriána v Krásném Březně
Krásný Dvůr
Kunětická hora
Kunštát
Landštejn
Lemberk
Libochovice
Lipnice
Litice
Litomyšl
Lysice
Náchod
Náměšť nad Oslavou
Nové Hrady
Opočno
Ploskovice
Rájec nad Svitavou
Ratibořice - Babiččino údolí
Rotunda sv. Jiří a Vojtěcha na Řípu
Sázava
Slatiňany
Soubor lidových staveb Vysočina - Betlém Hlinsko
Stekník
Sychrov
Švihov
Telč
Trosky
Velhartice
Velké Březno
Vizovice
Vranov nad Dyjí
Zahrady pod Pražským hradem
Zákupy