XII. Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu zpřístupněného veřejnosti

Výzkumná oblast Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu zpřístupněného veřejnosti je zaměřena na tvorbu komplexní metodiky na bázi spolupráce ÚPS a ÚOP NPÚ a mezioborové spolupráce se subjekty, kterých se tato problematika dotýká.


Garant: PhDr. Miloš Kadlec


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti XII. Tvorba metodik pro správu památkového fondu


Výsledky:

Nmet

2022

KADLEC, Miloš (ed.) 2022: Rukověť kastelána. Metodika řádné správy památkového objektu zpřístupněného veřejnosti. Sychrov: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-906784-5-3.