VII. Movité památky

Výzkumná oblast Movité památky je obecně zaměřena na poznávání, hodnocení a ochranu movitého kulturního dědictví, převážně ve správě NPÚ, ale i jiných vlastníků, např. církví. Dlouhodobě je prováděna systematická dokumentace movitého památkového fondu České republiky sdruženého do logických tematických celků. Cílem je získání přehledu o jeho památkovém potenciálu, vytvoření digitální podoby předmětů a zajištění jejich účelného zpřístupnění odborné i široké veřejnosti formou výstav, odborných knih, odborných článků a dalších výsledků základního i aplikovaného výzkumu, např. metodik. Zkoumány jsou rovněž osobnosti spjaté s objekty a movitými památkami ve správě NPÚ nebo v jiném vlastnictví (majitelé, donátoři, autoři). Je zkoumán jejich vliv a odraz ve skladbě mobiliárních fondů hradů a zámků spravovaných NPÚ nebo patřících jiným vlastníkům – zde jde např. o vybavení církevních interiérů.


Garant: PhDr. Alena Černá (2019); PhDr. Aleš Mudra, Ph.D. (od 2020)


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti VII. Movité památky


Výsledky:

B – odborná kniha

2023

FERRAROVÁ, Eva et al. 2023: Zlato a cukr na šlechtickém stole. Sychrov: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-906784-7-7.

HOCHEL, Marian 2023: Pamatují Napoleona (II). Struktury umělecké (re)prezentace Napoleona Bonaparta a osobností jeho doby. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-192-1. 

KUČOVÁ, Stanislava – RADOSTOVÁ, Šárka et al. 2023: Ad Unicum. Antika. Starověké památky v mobiliárních fondech ve správě Národního památkového ústavu. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-187-7. 

RADOSTOVÁ, Šárka et al. 2023: Ad Unicum I/4. Od gotiky k manýrismu. Umělecká díla z mobiliárních fondů Národního památkového ústavu. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-186-0. 


2022

HOCHEL, Marian 2022: Pamatují Napoleona (I). Struktury umělecké (re)prezentace Napoleona Bonaparta a osobností jeho doby. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-159-4. 

KALÁBOVÁ, Lenka – RADOSTOVÁ, Šárka (eds.) 2022: Ad Unicum I/3. Od gotiky k manýrismu. Umělecká díla z lichtensteinských sbírek Národního památkového ústavu. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-172-3.

KOUKALOVÁ, Šárka (ed.) 2022: Letní rezidence Pražanů. Černošice a vilová architektura 19. a 20. Století. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-174-7. 

OURODOVÁ HRONKOVÁ, Ludmila – TRMALOVÁ, Olga 2022: Portrétní miniatury ve sbírkách Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích. České Budějovice: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88446-03-3. 


2021

MŽYKOVÁ, Marie 2021: V doteku Antiky. Starověké inspirace v nizozemském umění ze šlechtických sbírek/In the Embrace of Antiquity. Ancient Inspiration in Dutch Art from Aristocratic Collections. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-153-2


2020

RADOSTOVÁ, Šárka (ed.) 2020: Ad Unicum. Selected Works of Gothic, Renaissance and Mannerist Art form the National Heritage Institute, Czech Republic. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-151-8. 


2019

NACHTMANNOVÁ, Alena 2019: Móda v časech kříže a kalicha. Oděvní kultura v českých zemích 14. a 15. století. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88339-06-9. 

 

C – kapitola v odborné knize

2023

KUČOVÁ, Stanislava – RADOSTOVÁ, Šárka 2023: Stopy sběratelství antiky v českých zemích v 19. a 20. století ve fondech státních hradů a zámků. In: H. Tůmová – L. Vacinová (eds.), Ozvěny antiky v srdci Evropy. Praha: Univerzita Karlova, 79–104. ISBN 978-80-7671-064-1


2022

GAUDEK, Tomáš 2022: Epitaf Markéty Pichlerové. Jeho ikonografie a kulturně-historické souvislosti. In: Epigraphica & Sepulcralia 13. Georgio Roháček sexagenario oblata, Praha: Artefactum, 219–239. ISBN 978-80-88283-74-4.


2020

RADOSTOVÁ, Šárka 2020: Poslední vůle Hermíny Srbové. In: Osudy konfiskátů: výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů. Praha: Artefactum, 132–150. ISBN 978-80-88283-31-7.


2019

ARIJČUK, Petr 2019: „Via Crucis“. Das Thema des Kreuzwegs im Werk von Johann Wenzel Bergl. In: A. Gamerith – M. Rothender (eds.), Bergl einerseits – Bergl andererseits. Melk: Stift Melk, 12–25. ISBN 978-3-9503864-4-8.

ARIJČUK, Petr 2019: Die Künstlerische Ausstattung des Hospitals und Kirche der Barmherzingen Brüder in Kuks. In: Germanische Provinz des Hospitalordens des Hl. Johannes von Gott bis 1780, Teil I. Cieszyn: Konvent der Barmherzingen Brüder in Teschen; Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie, 435–456. ISBN 978-83-932300-5-1.

ARIJČUK, Petr 2019: Die Künstlerische Ausstattung des Klosters und der Kirche in Neustadt an der Mettau. In: Germanische Provinz des Hospitalordens des Hl. Johannes von Gott bis 1780, Teil I. Cieszyn: Konvent der Barmherzingen Brüder in Teschen; Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie, 357–368. ISBN 978-83-932300-5-1.

ARIJČUK, Petr 2019: Johann Wenzel Bergl. Vídeňský malíř ze Dvora Králové nad Labem. In: Křížová cesta z Orlice. Restaurování 2010–2018. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 17–32. ISBN 978-80-88103-44-8.

 

D – stať ve sborníku

2019

GROSSOVÁ, Anna 2019: Stříbrná montáž obrazu Salus Populi Romani a barokní liturgické stříbro bývalé jezuitské koleje v Brně. In: Brno v minulosti a dnes. Brno: statutární město Brno, 115–148. ISBN 978-80-86736-61-7