VI. Moderní architektura 20. století

Výzkumná oblast Moderní architektura 20. století je zaměřena na průzkum, dokumentace, zhodnocení a evidenci architektury 20. století ve vybraných lokalitách a její posuzování z hlediska výtvarného a typologického – pražská architektura 2. poloviny 20. století, sakrální architektura v Libereckém kraji, memoriální architektura v Ústeckém kraji (okresy Chomutov, Most a Teplice), individuální bydlení v Jihočeském a Středočeském kraji (obec Černošice), obytná architektura v části města Brna (Královo Pole, Černá Pole, Husovice), stavby pro dočasné ubytování, smuteční síně, sportoviště, motoristické stavby, pražské metro; metodiky hodnocení staveb a obnovy těchto realizací; regionální výzkumy zaměřené na vybraná místní specifika (Klatovsko, Brno – Dolnopolní ul.).


Garant: Ing. arch. Naděžda Goryczková


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti VI. Moderní architektura 20. století


Výsledky:

Nmet – metodika

2022

ŘEPKOVÁ, Hana 2022: Regenerace sídlišť v souladu se zájmy památkové péče. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-178-5.

 

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

2023

BUREŠ, Jiří – PAVLÍKOVÁ, Marta 2023: Válečná memoriální architektura v Ústeckém kraji mezi lety 1914–1938.

 

Ekrit – výstava s odborným katalogem

2023

ERBANOVÁ, Eva: Čeho si ceníme na cenných stavbách. Architektura 20. století v jižních Čechách. 6. 11.–12. 12. 2023, České Budějovice.

HOUŠKOVÁ, Kateřina et al.: Poválečná architektura jako památka. 30. 9.–26. 11. 2023, Praha.


2022

CIKÁN, Martin – LIŠKOVÁ, Lenka – TUMA, David: Panelový boom a bytový šum v Plzni. Historie a vývoj plzeňských sídlišť mezi lety 1945–1989. 19. 12. 2022–31. 3. 2023, Plzeň. 

ROSOVÁ, Romana – STRAKOŠ, Martin: Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku. 25. 5.–30. 9. 2022, Ostrava.

ŠTERNOVÁ, Petra: Vladimír Krýš/turnovský stavitel. 11. 11. 2022–8. 1. 2023, Turnov.


2021

SVOBODA, Petr – ŠOLC, Martin – VRABELOVÁ, Renata: Hotely. Architektura 20. století. 8. 10.–10. 11. 2021, Brno.


2020

LOUTOCKÁ, Vlasta et al.: Následovníci Adolfa Loose. 9. 10.–31. 12. 2020, Brno.

 

B – odborná kniha

2023

BUREŠ, Jiří – PAVLÍKOVÁ, Marta 2023: Tatíčku, vrať se k nám! Pomníky velké války na Děčínsku a Ústecku. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-85036-86-2. 

DROZDA, Jakub – ERBANOVÁ, Eva – KORITENSKÁ, Barbora 2023: Čeho si ceníme na cenných stavbách. Architektura 20. století v jižních Čechách. České Budějovice: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88446-06-4.

KRACÍK, Matyáš (ed.) 2023: Poválečná architektura jako památka. Proměny pražských staveb z období 1945–1989. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-188-4. 

ŘEPKOVÁ, Hana 2023: Skryté půvaby českých sídlišť. Architektura. Urbanismus. Památkový potenciál. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88339-17-5.

STRAKOŠ, Martin – ROSOVÁ, Romana 2023: Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku. Ostrava: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88240-34-1.

ŠTERNOVÁ, Petra 2023: Vladimír Krýš. Turnovský stavitel. Liberec: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87810-59-0.

TUMA, David (ed.) 2023: Panelový boom a bytový šum v Plzni. Plzeň: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-85035-59-9.

ZEMAN, Jaroslav 2023: Auta & architektura. Motoristické stavby v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou. Liberec: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87810-58-3.


2022

PAVLÍKOVÁ, Marta – SELLNEROVÁ, Alena – SALAVOVÁ, Mirka 2022: Architektura Ústí nad Labem 1900–1945. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-85036-84-8. 

PELČÁK, Petr – STRAKOŠ, Martin – WAHLA, Ivan (eds.) 2022: Karel Kotas 1984–1973. Brno – Ostrava: Národní památkový ústav, Spolek Obecní dům Brno. ISBN 978-80-88240-24-2

ŘIČÁNKOVÁ, Alena 2022: Kostely v kouři komínů. Liberec: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87810-50-7. 


2021

BUREŠ, Jiří – PAVLÍKOVÁ, Marta 2021: Tatíčku, vrať se k nám! Pomníky velké války na Litoměřicku. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-85036-78-7. 

SVOBODA, Petr (ed.) 2021: Hotely. Architektura 20. století. Brno: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87967-31-7. 


2020

BUREŠ, Jiří – PAVLÍKOVÁ, Marta 2020: Tatíčku, vrať se k nám! Pomníky velké války na Chomutovsku, Mostecku a Teplicku. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-85036-75-6. 

STRAKOŠ, Martin 2020: Ostravská sídliště. Urbanismus, architektura, umění a památkový potenciál. Ostrava: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88240-05-1. 

SVODOBA, Petr – ŠOLC, Martin (eds). 2020: Následovníci Adolfa Loose. Práce v českých zemích.  Brno: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87967-28-7.

ŠANDA, Martin 2020: Anton Erhard Martinelli (1684–1747). Vídeňský architekt ve schwazenberských službách. České Budějovice: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-85033-94-6. 

ŠTERNOVÁ, Petra 2020: Jakob Schmeissner. Z mého života a tvorby. Liberec: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87810-44-6.


2019

SKŘEBSKÁ, Renata 2019: Sepulkrální památky okresu Přerov. Ostrava: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88240-13-6.

 

C – kapitola v odborné knize

2023

LOUTOCKÁ, Vlasta – SVOBODA, Petr 2023: Jaroslav Kincl, Lev Krča a Stanislav Tobek. Architekti sportovních staveb. In: Hospodářské dějiny českých zemí v historické perspektivě. Brno: Technické muzeum v Brně, 81–95. 

 

D – stať ve sborníku

2020

TUMA, David 2020: Družstevní venkovské záložny na Horažďovicku. In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni, 71–83. ISBN 978-80-7247-167-6.