II. Dějiny památkové péče v českých zemích

Výzkumná oblast je zaměřena na poznání a reflexi dějin oboru památkové péče v mezinárodním kontextu se zvláštním zřetelem k českým zemím.


Garant: Mgr. Jakub Bachtík (2019); Mgr. Jana Pařízková Čevonová, Ph.D. (od 2020)


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti II. Dějiny památkové péče v českých zemích

 

Dílčí cíle:

  • Dílčí cíl II.1: 

Dějiny české památkové péče 2. poloviny 20. století prostřednictvím svědectví klíčových osobností oboru 

  • Dílčí cíl II.2: 

Ediční řada VERBA DOCENT