I. Archeologie

Výzkumná oblast Archeologie je zaměřena na odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých kulturních památkách a památkových územích České republiky a dalších vybraných lokalitách s vysokým archeologickým potenciálem. Výzkum má převážně charakter základního výzkumu, který vychází především ze zjišťovací nebo záchranné činnosti archeologů NPÚ. Součástí výzkumné oblasti je také terénní identifikace a dokumentace vybraných archeologických lokalit a opomíjených archeologických památek v krajině za pomoci nových dokumentačních metod. Analýza a vyhodnocení archeologických poznatků je prováděna v mezioborové spolupráci, obzvláště se zaměřením na přírodovědné analýzy archeologických nálezů.


Garant: PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (2019); PhDr. Jarmila Čiháková (od 2020)


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti I. Archeologie


Výsledky:

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

2024

KIECOŇ, Marek – ZEZULOVÁ, Michaela 2024: Archeologický atlas MPZ Moravská Ostrava. 

VITULA, Petr – STRÁNSKÁ Radmila 2024: Archeologický atlas státního hradu Pernštejn. 


2023

BUREŠ, Michal – TIŠEROVÁ, Renata 2023: Mapa reliktů zaniklého osídlení po roce 1945 a analýza krajiny Novohradských hor a podhůří v oblasti bývalého československého pohraničí. 

FOSTER, Linda – KRUŠINOVÁ, Lenka – SEDLÁKOVÁ, Žaneta 2023: Archeologický atlas státního hradu a zámku Horšovský Týn (okr. Domažlice).

MALINA, Ondřej 2023: Zaniklé středověké vsi a jejich plužiny.

VITULA, Petr 2023: Archeologický atlas SH Veveří (okr. Brno-město).


2022

KIECOŇ, Marek – ZEZULOVÁ, Michaela 2022: Archeologický atlas MPZ Opava I.

KIECOŇ, Marek 2022: Archeologický atlas MPZ Hradec nad Moravicí (okr. Opava). 

PREKOP, Filip 2022: Kompletace archeologického poznání hradu Andělská hora.

STRÁNSKÁ, Radmila – VITULA, Petr – KOS, Petr 2022: Archeologický atlas SZ Valtice (okr. Břeclav). 

STRÁNSKÁ, Radmila – VITULA, Petr 2022: Archeologický atlas SZ Vranov nad Dyjí.

VITULA, Petr 2022: Archeologický atlas SZ Lednice (okr. Břeclav).


2021

PREKOP, Filip 2021: Kompletace archeologického poznání Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou.

VITULA, Petr – STRÁNSKÁ, Radmila 2021: Archeologický atlas státního zámku Uherčice.


2020

FOSTER, Linda – SEDLÁKOVÁ, Žaneta 2020: Archeologický atlas kláštera Kladruby.

HANZLÍK, Marek et al. 2020: Archeologický atlas státního hradu Lipnice nad Sázavou. Přehled archeologických výzkumů v letech 1996–2017.

PREKOP, Filip 2020: Archeologický atlas hradu Loket.

VITULA, Petr 2020: Archeologický atlas státního zámku Bučovice. 

VITULA, Petr 2020: Archeologický atlas státního zámku Milotice.


2019

VITULA, Petr 2019: Archeologický atlas památek v prostoru Ždánického lesa.

VITULA, Petr 2019: Archeologický atlas státního zámku Náměšť nad Oslavou. 

 

B – odborná kniha

2023

ŠLÉZAR, Pavel 2023: Olomoucké knížectví Přemysla Otakara I. (1201–1212). Olomouc: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87220-18-4.

WALDMANNOVÁ, Marcela – KRČEK, Jakub et al. 2023: Ústřice a breviář. Výpověď barokní jímky v klášteře Plasy. Plzeň: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-85035-60-5.


2022

DRAGOUN, Zdeněk – TRYML, Michal et al. 2022: Románský kostel v Dolních Chabrech a jeho předchůdci. Pelhřimov: Národní památkový ústav, Občanské sdružení pro ochranu památek v Dolních Chabrech. ISBN 978-80-87220-13-9.

KYPTA, Jan – MAROUNEK, Jiří 2022: Terénní stopy obléhání hradů v husitském století. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88339-14-4.


2020

ČIHÁKOVÁ, Jarmila – MÜLLER, Martin 2020: Malostranská rotunda svatého Václava v Praze. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87220-17-7.

 

C – kapitola v odborné knize

2023

MÜLLER, Martin – JIŘÍK, Jaroslav 2023: Symbolika a geometrie přezky ze Mšece. In: Královské klenoty ze Mšece a Řevničova. Unikátní nálezy z období stěhování národů ze středních Čech. Rakovník: Muzeum T. G. M. Rakovník, 57–69. ISBN 978-80-85081-45-9.


2022

KOVÁŘ, Miroslav 2022: K architektuře a stavebním dějinám Opatovického kláštera. In: Benediktinský klášter v Opatovicích nad Labem. Benedictine Monastery in Opatovice nad Labem. Benediktinerkloster in Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem – Praha: Unikornis, 106–121. ISBN 978-80-86562-19-3.

MARETHOVÁ, Barbara – SKALICKÁ, Pavla – LISÁ, Lenka 2022: Micromorphological Characteristic of Floors and Open Site Areas in Kontext of Medieval Household in Opava: City Centre (Former Radniční Street). In: The Transformation of Burgher Houses in Medieval Moravia with Respect to Bohemia and Silesia, Brno: Archeologický ústav v Brně; Archaia Brno, 177–184. ISBN 978-80-7524-053-8.

MARETHOVÁ, Barbara – ZEZULA, Michal 2022: Wood-and-clay Buildings in Medieval Opava. In: The Transformation of Burgher Houses in Medieval Moravia with Respect to Bohemia and Silesia, Brno: Archeologický ústav v Brně; Archaia Brno, 169–175. ISBN 978-80-7524-053-8. 


2020

BUREŠ, Michal – TIŠEROVÁ, Renata 2020: Viditelnost v krajině jako důvod akcelerovaného zániku sídel v československém pohraničí. In: Ochrana státní hranice v osmdesátých letech 20. století. Pád železné opony. Brno: Technické muzeum v Brně, 219–235. ISBN 978-80-87896-90-7.

MARETHOVÁ, Barbara – ŤULPÍK, Radim 2020: Řepiště pohledem archeologů. In: Řepiště: historie slezské obce. Řepiště: obec Řepiště, 51–57, 452–453. ISBN 978-80-270-8951-2.


2019

HLAS, Jindřich 2019: od kadlubu ke kovadlině. Doba bronzová a starší doba železná. In: Dějiny obcí Holasovice, Loděnice, Štemplovec, Kamenec. Holasovice: obec Holasovice, 60–71. ISBN 978-80-86041-47-6.

HLAS, Jindřich 2019: V časech lovců srstnatých obrů. Holasovice v období paleolitu a mezolitu. In: Dějiny obcí Holasovice, Loděnice, Štemplovec, Kamenec. Holasovice: obec Holasovice, 32–35. ISBN 978-80-86041-47-6.

KRASNOKUTSKÁ TICHÁ, Tereza 2019: V době barbarů. Doba laténská, doba římská a stěhování národů. In: Dějiny obcí Holasovice, Loděnice, Štemplovec, Kamenec. Holasovice: obec Holasovice, 74–97. ISBN 978-80-86041-47-6.

MARETHOVÁ, Barbora – ZEZULA, Michal 2019: V polsko-moravském pohraničí. Holasovice a Holasicko v raném středověku a na prahu vrcholného středověku. In: Dějiny obcí Holasovice, Loděnice, Štemplovec, Kamenec. Holasovice: obec Holasovice, 100–111. ISBN 978-80-86041-47-6.

ZEZULA, Michal – ŠIKULOVÁ, Vlasta 2019: Dvůr v Holasovicích ve světle archeologických nálezů z přelomu raného a vrcholného středověku. In: Dějiny obcí Holasovice, Loděnice, Štemplovec, Kamenec. Holasovice: obec Holasovice, 116–131. ISBN 978-80-86041-47-6.

ZEZULA, Michal 2019: Archeologie vrcholně středověkých Holasovic a připojených obcí. In: Dějiny obcí Holasovice, Loděnice, Štemplovec, Kamenec. Holasovice: obec Holasovice, 132–142. ISBN 978-80-86041-47-6.

ZEZULA, Michal 2019: Raně středověké keramické nálezy z Holasovic-Dvora. In: Dějiny obcí Holasovice, Loděnice, Štemplovec, Kamenec. Holasovice: obec Holasovice, 128–131. ISBN 978-80-86041-47-6.

ZEZULOVÁ, Michaela 2019: Od prvních zemědělců ke konci doby kamenné. Holasovice a jejich okolí v období neolitu a eneolitu. In: Dějiny obcí Holasovice, Loděnice, Štemplovec, Kamenec. Holasovice: obec Holasovice, 38–57. ISBN 978-80-86041-47-6.