Zprávy památkové péče 6/2015

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

102

catalog Tištěná verze

95 Kč

skladem

Koupit

Editorial

 • PODLISKA, Jaroslav; TRYML, Michal. ZPP 2015/75. č. 6, s. 505.

In medias res

 • KUNA, Martin: O paměti krajiny a cestách za ní. ZPP 2015/75. č. 6, s. 507–512.
 • MALINA, Ondřej: Hledání neviditelného. Relikty plužiny zaniklých středověkých vsí a možnosti jejich detekce a interpretace na datech LLS. ZPP 2015/75. č. 6, s. 513–520.
 • PREKOP Filip: Archeologické vyhodnocení reliktů intravilánu středověkého hornického města Lauterbach/Čistá. ZPP 2015/75. č. 6, s. 521–531.
 • CEJPOVÁ, Miroslava; ROHLÍČEK, Petr; VÁCLAVÍK, František R.; ŠEDA, Bohdan: Nález, konzervace a prezentace torz stavebních konstrukcí tzv. Nového Města v Litomyšli. ZPP 2015/75. č. 6, s. 532–538.
 • POPELÁŘOVÁ, Pavla: Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou ve světle leteckého laserového skenování a možnosti využití těchto dat v oblasti památkové péče. ZPP 2015/75. č. 6, s. 539–545.
 • KNECHTOVÁ, Alena: Povrchový průzkum milířišť a dalších možných marginálních archeologických reliktů v jihozápadní části Drahanské vrchoviny. ZPP 2015/75. č. 6, s. 546–552.
 • METLIČKA, Milan: Rekonstrukce a prezentace mohyly odkryté v roce 1936 O. Eichhornem u Stříbra. ZPP 2015/75. č. 6, s. 553–556.

Materiálie, studie

 • WEBER, Martin, VEITH, Tomáš: Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko. ZPP 2015/75. č. 6, s. 557–564.
 • NOVOSAD, Jaroslav; KOMENDOVÁ, Nelly; LANC, Miroslav: Sídlištní architektura 60. a 70. let 20. století ve Zlínském kraji. ZPP 2015/75. č. 6, s. 565–574.
 • JIRÁSEK, Pavel; MRÁZEK, Martin: Nové trendy v budování bezpečnostních systémů v památkových objektech, muzeích a galeriích. ZPP 2015/75. č. 6, s. 575–580.

Různé

 • BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Zuzana; NOVÁK, Miroslav: Návrh zákona o památkovém fondu a ochrana archeologického dědictví – neakademický pohled. ZPP 2015/75. č. 6, s. 581–585.
 • TUPÝ, Michal; ZÍDEK, Martin: Několik poznámek k právní otázce používání detektorů v oblasti archeologie včetně úpravy v navrhovaném zákoně o ochraně památkového fondu. ZPP 2015/75. č. 6, s. 585–588.
 • FABIÁNOVÁ, Bohdana: Zemřel Ing. arch Dušan Riedl, CSc. (*22.3.1925 Brno - †4.10.215 Brno). ZPP 2015/75. č. 6, s. 588.

Recenze, bibliografie

 • ULIČNÝ, Petr: Výjimečná kniha o letohrádku Hvězda. ZPP 2015/75. č. 6, s. 588–593.
 • VYTLAČIL, Lukáš Michael: Dobře rozladěné varhany. ZPP 2015/75. č. 6, s. 593–-594.
 • NEJEDLÝ, Vratislav: Soupis restaurátorských prací realizovaných v České republice pod dohledem státní památkové péče mění svou podobu. ZPP 2015/75. č. 6, s. 594.

Obsah ročníku. ZPP 2015/75. č. 6, s. 598–607.

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.