Krnov – historie, archeologie

Podrobné informace

Kategorie:

Archeologie

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

408

ISBN:

978-80-85034-90-5

catalog Tištěná verze

585 Kč

skladem

Koupit

585 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ostravě

Publikace Krnov – historie, archeologie se vůbec poprvé komplexně zabývá středověkými a raně novověkými dějinami tohoto města.

Důležitá role ve vyprávění dějin Krnova připadla vedle historického bádání také archeologickým pramenům, které velmi barvitě přibližují život a fungování městského organismu. Archeologické odkryvy přinesly zcela nové poznatky o stavebním vývoji krnovských sakrálních objektů, o městském opevnění, proměnách veřejných prostranství a komunikací, podobě městského domu a jeho zázemí. Autoři publikace interpretují tyto nálezy v širších kulturněhistorických souvislostech a nabízejí čtenáři zajímavý vhled do každodennosti Krnovanů ve středověku a raném novověku.

Součástí publikace je také katalog, ve kterém jsou představeny nejvýznamnější artefakty nalezené při archeologických výzkumech, architektonické články a militaria ze sbírek Muzea v Krnově. Všechny kapitoly jsou bohatě doprovázeny obrazovými přílohami, které propojují výpověď archeologie s ikonografickými prameny, historickými plány a fotografiemi.

(2. vydání)

Obsah:

Slovo úvodem
Slovo vydavatele
Nástin historického vývoje Krnova

 • Počátky města
 • Město ve středověku
 • Krnov za vlády Hohenzollernů
 • Osudy města v době Lichtenštejnů
 • Krnov na prahu moderní doby

Krnov v archeologických a historických pramenech

 • Krnov a jeho archeologický význam
 • Další prameny v dějinách Krnova
 • Památkové hodnoty města, jejich poznání a ochrana

Výpověď archeologie

 • Počátky města a archeologie
 • Ulice a náměstí
 • Městské opevnění
 • Svědectví sakrálních staveb

Katalog

 • Keramika
 • Mince
 • Dřevěné předměty a konstrukční prvky
 • Kámen a kost
 • Usně
 • Kovy
 • Sklo
 • Architektonické články
 • Stavební keramika
 • Náhrobníky z kostela sv. Martina v Krnově
 • Militaria

Závěr
Prameny a literatura
Cizojazyčná resumé

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat