Průzkumy památek II/2016

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

catalog Tištěná verze

200 Kč

poslední výtisky

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 
Obsah:

Úvodník

Studie

Materiálie

Recenze

Z odborného tisku