Zprávy památkové péče 2016/příloha

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

128

catalog Tištěná verze

95 Kč

Nedostupné

Obsáhlá příloha Zpráv památkové péče představuje bohatou a různorodou badatelskou činnost v oblasti památkové péče: od moderní a současné architektury, barokního malířství a uměleckého řemesla po různé podoby archeologie. Příloha je pro předplatitele zdarma, pro další zájemce k dostání za cenu běžného čísla.

Obsah:
 • Kateřina HOUŠKOVÁ, Matyáš KRACÍK, Anna SCHRÁNILOVÁ / Unicoop, Centrotext, Omnipol – budovy podniků zahraničního obchodu v Praze
 • Ján ČÁNI, Lenka MILITKÁ / Zaniklé novověké sklárny z pohledu aktivní archeologické památkové péče na příkladech lokalit z prostoru Národního parku Šumava
 • Filip SROVNAL / Umístění oltáře po liturgické reformě II. vatikánského koncilu. Příklad pražských kostelů
 • Jiří KRÁTKÝ / K životu a dílu opavského varhanáře Karla Kuttlera (1797–1876)
 • Lucie BLÁHOVÁ, Jana PETROVÁ / Umělecké sbírky zámku Luka nad Jihlavou vztahující se k osobnosti hraběnky Anny Widmann-Sedlnitzky, rozené Lazarev
 • Zdenka KLIMTOVÁ / Venkovské koberce Jižního Kavkazu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu
 • Šárka KOLÁŘOVÁ / Bohatě zdobené nizozemské saně (typy duwslee a prikslee) z českých a moravských šlechtických sbírek
 • Anna GROSSOVÁ / Barokní liturgické stříbro bývalé jezuitské koleje v Brně. dochované v diecézní katedrále na Petrově a poutním mariánském kostele v Brně-Tuřanech
 • Petr ARIJČUK / Kopie, repliky, „ve způsobu Brandlově“. K ohlasům tvorby Petra Brandla ve východních Čechách
 • Roman LAVIČKA / „Udělati kazatedlnici tesným kamenem“. Studie k materiálu, typologii a funkci středověkých kazatelen na jihu Čech s přihlédnutím k sousedním regionům
 • Tomáš KAREL, Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ, Ondřej MALINA / Shrnutí průzkumu montánní krajiny Krušnohoří
 • Pavel JIRÁSEK, Daniel REXA, Petr SVOBODA / Požární zabezpečení památkových objektů v Norsku a v České republice
 • Pavla POPELÁŘOVÁ / Památková ochrana archeologických lokalit s nemovitými relikty. Možnosti jejich ochrany na příkladu tří hradišť nacházejících se v zalesněném prostředí
 • Alena KNECHTOVÁ, Leoš VAŠEK, Martin HLOŽEK / Milířiště a další možné archeologické relikty na svazích mezi potokem Chrábek a Sloupečník na katastrálním území Ráječko a Petrovice
 • Pavla CENKOVÁ / Karel Láník (1886–1956), zapomenutý brněnský architekt

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.