Památky středních Čech 1/2016

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

72

catalog Tištěná verze

60 Kč

Nedostupné

60 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Obsah:


Vojtěch LÁSKA: Jubileum časopisu / 1


Studie

  • Pavel KROUPA: Ke slohu tří gotických portálů z druhé poloviny 13. století / 3
  • Alena NACHTMANNOVÁ, Vladislav RAZÍM: Záchrana a konzervace hradu Krakovce v první polovině 20. století / 13
  • Jaroslav HORÁČEK: Jubileum Františka X. Beneše – Průkopník památkové péče v Čechách a jeho konzervátorské aktivity v klášteře v Sedlci u Kutné Hory / 35
  • Jan KYPTA, Alena NACHTMANNOVÁ, Jan VESELÝ: Obytná budova s renesančním jádrem v areálu tzv. starého zámku ve Voticích / 43 


Materiálie

  • Jan KYPTA, Filip LAVAL, Jiří MAROUNEK, Zdeněk NEUSTUPNÝ: Raně středověké hradiště u Dojetřic v Posázaví – Digitální model terénu v praxi památkové péče / 61 

Recenze

  • Julie WEISSOVÁ: Výstava Andreas Goll / Neznámý fotograf. Galerie hlavního města Prahy, 16.2.-8.5.2016 / 68
  • Martin ŠANDA: Petr Macek – Richard Biegel – Jakub Bachtík (eds.): Barokní architektura v Čechách / 70 


Kronika

  • Jan ŽIŽKA: JUDr. et PhDr. Pavel Kroupa důchodcem? / 72