Výstava Krnov – historie, archeologie

Publikace KRNOV - historie, archeologie

Výstava se věnuje dějinám města, které z historického hlediska patří v prostoru moravsko-slezského pomezí k těm nejvýznamnějším.

Důležitá role při vyprávění dějin Krnova připadla archeologickým pramenům, právě ony přinášejí doslova střípky do mozaiky poznání prvopočátků města a vývoje městského půdorysu. Umožňují také získat představu o infrastruktuře středověkého Krnova, respektive proměn veřejných prostranství a komunikací. Nabízejí také bližší pohled do interiéru krnovských středověkých a raně novověkých domů a vytvoření rámcové představy o vybavení tehdejších domácností. Poznatky získané archeologií a příbuznými disciplínami začínají vnášet světlo do řady dalších témat z dějin města, například do problematiky městského opevnění. Samo zjištění, že Krnov patřil k nemnoha městům českých zemí již před koncem 13. století vybaveným kamennými hradbami, je velmi důležité v kontextu střední Evropy.

Stavebněhistorické a archeologické výzkumy realizované v posledních letech přinesly také zcela nové poznatky o středověké podobě a stavebním vývoji kostela sv. Martina a dalších krnovských sakrálních objektů. Výstava prezentuje tyto nálezy v širších kulturněhistorických souvislostech a ukazuje život a fungování městského organismu a jeho každodennost ve středověku a raném novověku.

Na sklonku července se výstava rozšíří i mimo zdi synagogy, do ulic města. V místech, na nichž byly v posledních letech uskutečněny archeologické výzkumy, budou veřejnosti prostřednictvím pěti venkovních panelů výsledky těchto výzkumů představeny v tematických celcích (Městský kostel a hřbitov; Opevnění; Městský dům; Infrastruktura ulic a náměstí). K exteriérové části výstavy budou připraveny komentované prohlídky po archeologických stopách městem. Od září naváže cyklus přednášek v Krnovské synagoze.

Výstavu pořádá ostravské pracoviště Národního památkového ústavu společně s Krnovskou synagogou, z. s., Městem Krnov a MIKS Krnov.

 

Otevírací doba v době konání výstavy:

pondělí, středa 10–12 a 13–16 hodin

úterý, čtvrtek, pátek 10–12 a 13–15 hodin

sobota 13–16 hodin

neděle 10–16 hodin

 

Související akce

Vernisáž výstavy a křest knihy Krnov – historie, archeologie

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

krnov

23. 6. 2016

17.00