Sleva

Po stopách Valdštejnů

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Praha

Vydavatel:

NPÚ, ÚPS v Praze

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

168

ISBN:

978-80-7480-152-5

catalog Tištěná verze

270 Kč195 Kč

skladem

Koupit

195 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚPS v Ústí nad Labem

Valdštejnové patří mezi naše nejznámější a nejvýznamnější šlechtické rody. Národní památkový ústav spravuje vícero objektů spojených s jejich jménem, především zámky Mnichovo Hradiště, Duchcov, Kozel a Litomyšl, v jejichž sbírkách se nachází množství památek na tuto rodinu. Obrazová publikace, vycházející v rámci dlouhodobého projektu Po stopách šlechtických rodů, využívá bohaté fondy Národního památkového ústavu k ilustraci dějin Valdštejnů v Čechách – a to včetně jejich každodenního života. Na kvalitních fotografiích tak čtenář uvidí nejen portréty všech významných členů rodu a reprezentační umělecká díla z jejich majetku, ale i předměty zcela soukromého charakteru. Většina je publikována vůbec poprvé a některé zůstávají z důvodu ochrany nadále skryty v depozitářích.

Kniha je členěna do pěti kapitol: Staletí rodiny (do konce 16. století), Století vzestupu (17. století), Století štědrosti (18. století), Století konfrontace (19. století) a Století odchodů (20. století). V úvodu každé kapitoly je připojen přehledný rodokmen a na následujících dvoustranách je vždy představen významný člen rodu či téma dokreslující život Valdštejnů v daném období. Sbírkové předměty na fotografiích jsou podrobně umělecko-historicky popsány. Knihu uzavírá seznam literatury a anglické resumé.

Vizuálně atraktivní publikace je určena široké veřejnosti a všem zájemcům o dějiny šlechtických rodů u nás. Z dlouhé historie rodu Valdštejnů od 12. století do roku 1945 sděluje to nejpodstatnější a nejzajímavější. Text je při tom neoddělitelně spjat s obrazovým doprovodem, jehož výpovědní hodnota je nenahraditelná. Popisky katalogového charakteru rozšiřují využití knihy i na odbornou část veřejnosti, která zde může objevit i dosud neznámá díla ze sbírkových fondů Národního památkového ústavu.

Publikace byla vydána za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu Národního památkového ústavu Valdštejnové – lvi ve službách císařů, který je součástí dlouhodobého programu Po stopách šlechtických rodů.
Obsah:

Staletí rodiny / do konce 16. století

 • Počátky rodu
 • Valdštejnové v husitských válkách
 • Jan Skalský z Valdštejna a dělení rodu
 • Jan z Valdštejna na Komorním Hrádku
 • Brtničtí z Valdštejna

Století vzestupu / 17. století

 • Adam mladší z Valdštejna
 • Vychází nová hvězda…
 • Albrecht z Valdštejna
 • Valdštejnové, Harrachové a Kounicové
 • Palác Albrechta z Valdštejna
 • Generalissimův pád
 • Maxmilián z Valdštejna
 • Karel Ferdinand z Valdštejna
 • Jan Bedřich z Valdštejna
 • Pražský arcibiskup z rodu Valdštejnů
 • Další větve rodu
 • Arnošt Josef z Valdštejna
 • Zachování rodu

Století štědrosti / 18. století

 • Karel Arnošt z Valdštejna
 • František Josef z Valdštejna
 • Marie Markéta Černínová z Valdštejna
 • Jan Josef z Valdštejna
 • Podnikání Valdštejnů
 • František Arnošt z Valdštejna
 • Valdštejnové a Fürstenberkové
 • Zámek Mnichovo Hradiště
 • František Josef Jiří z Valdštejna
 • Marie Josefa z Trauttmansdorffu a Litomyšl
 • Valdštejnský znak a Vartenberkové
 • Vincenc z Valdštejna
 • Sofie ze Šternberka
 • Panství v Pojizeří a Valdštejnsko
 • Emanuel Filibert z Valdštejna
 • Marie Anna z Lichtenštejna
 • Josef Karel z Valdštejna a Casanova
 • Valdštejnové v Litomyšli
 • Zámecké divadlo v Litomyšli

Století konfrontace / 19. století

 • Valdštejn či Wallenstein
 • Tři bratři a doba napoleonských válek
 • František Adam z Valdštejna jako botanik
 • Arnošt Filip z Valdštejna
 • Setkání panovníků roku 1833 na Mnichově Hradišti
 • Antonín Jiří z Valdštejna
 • Zámek v Litomyšli
 • Jiří Antonín z Valdštejna a Antonie Boudová
 • Kristián z Valdštejna
 • Návraty do minulosti
 • Hospodaření valdštejnských velkostatků
 • Arnošt František z Valdštejna
 • Marie Leopoldina ze Schwarzenbergu
 • Karusel ve Valdštejnské jízdárně
 • Potomci Arnošta Františka z Valdštejna
 • Palác se zahradou v Praze
 • Valdštejnové na zámku Hluboká
 • Pascalina Metternich
 • Jiří Vilém z Valdštejna
 • Hrobky Valdštejnů

Století odchodů / 20. století

 • Konec duchcovsko-litomyšlské větve
 • Zlatá svatba u Valdštejnů a seniorát Třebíč
 • Arnošt Karel z Valdštejna a zámek Doksy
 • Sofie Hoyos a pokračování rodu
 • Adolf Arnošt z Valdštejna
 • Oslavy výročí 1634/1934
 • Karel Arnošt z Valdštejna

Seznam literatury

Summary: In the Footsteps of the Waldsteins

 

Ukázky z publikace:


Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat