Podrobné informace

Kategorie:

Umění, Každodennost

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

224

ISBN:

978-80-85033-87-8

catalog Tištěná verze

300 Kč

poslední výtisky

Koupit

Ve dvacátých a třicátých letech 20. století masivně vstoupil do veřejného prostoru měst, městeček a vesnic českých zemí nový typ memoriálních staveb – pomníky připomínající oběti první světové války. Patřily mezi ně jak drobné křížky či nevelké kamenné stély, tak i pohledově dominantní a nejednou i významově vrstevnatá sochařská díla. Tato kniha systematicky zpracovává jejich výskyt na území Jihočeského kraje a připomíná i několik příběhů skrývajících se za písmeny, která jsou na nich vyrytá. Vzpomínání na zemřelé vojáky bylo prvotně motivováno pietními důvody, výčet jmen ztracených spoluobčanů ukotvoval paměť místních společenství. První připomínky padlých vznikaly již ve válečných časech, s příchodem první republiky se ale jejich ikonografie rozhojnila. Náboženské motivy začaly být zatlačovány do pozadí, v nově vytvářených sochách a reliéfech nacházíme témata válečného utrpení a hrdinství, rodinných vztahů i alegorická vyjádření vztahu k vlasti a jejím dějinám. Meziválečné dvacetiletí se tak stalo pro vytváření pomníků zlatou dobou, nikdy před tím a nikdy poté se jich v převážně venkovském kraji neobjevilo tolik a v tak pestrých variacích.

Obsah:
 • Jihočeská místa paměti na Velkou válku [MG, RL, JD, DŠ]
 • C. a k. vlastenecké uctívání hrdinů [JH] 
 • Jindřichohradecký pomník padlým u Cebrówa [JD] 
 • Rodinné pomníky a symbolické hroby [LOH] 
 • Znamení víry na pomnících [RL] 
 • Karel V. ze Schwarzenbergu [LOH] 
 • Zbraně, výzbroj a výstroj na pomnících [RL] 
 • Pomníky pod dohledem Republiky [JH] 
 • Pomníky v oblasti dříve obývané jihočeskými Němci [DŠ]
 • Alegorie vlasti a smyslu českých dějin [MG] 
 • Lví národ vítězící nad dvouhlavým orlem [RL, MG] 
 • Chotýčanští bratři Klojdové [LOH] 
 • Pomníky s legionářskou tematikou [DŠ, MG] 
 • „Mausoleum“ ve Čkyni [RL] 
 • Figurální pomníky a jejich jihočeský mistr Jan Vítězslav Dušek [RL, MG] 
 • „Zkamenělá“ realita války [JD] 
 • Příběhy Josefa Borovky a Josefa Košťála [LOH] 
 • Pomníky s motivy loučení a vítání [JD] 
 • Pomníky s motivem oplakávání [JD] 
 • Typologie, ikonografie, dílenská praxe a společenské souvislosti [RL, MG, DŠ] 
 • Literatura 
 • Rejstřík 
 • Summary