Svědectví fotografie

Podrobné informace

Kategorie:

Každodennost

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

848

ISBN:

978-80-7480-103-7

catalog Tištěná verze

1 150 Kč

Rozebráno

Komplet tří publikací z edice Svědectví fotografie poprvé v ucelené formě přibližuje počátky fotografování v zemích Koruny české a ukazuje historické fotografie jako významný pramen poznání minulosti. Vynález fotografie od roku 1839 zásadně změnil nejen způsob zachycování obrazů světa, ale také prožívání volného času. Nová zobrazovací technika během několika desetiletí zaujala mnoho příslušníků šlechty a právě oni patří k první skupině fotografů, kteří fotografovali jen ze záliby a pro své potěšení. To reflektují první dva svazky edice – Volný čas objektivem šlechty na dobových fotografiích ukazuje volnočasové aktivity i každodennost aristokratických vrstev, druhý díl s názvem Fotografové šlechtici v zemích Koruny české pak představuje čtyři desítky šlechticů-fotoamatérů, kterým vděčíme za podrobná a živá dobová svědectví o životě šlechty na sklonku 19. století. Třetí svazek Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české pak nabídne informace o živnostenských fotografických ateliérech, které v zemích Koruny české působily v 19. a v první polovině 20. století. Knihy doplněné desítkami unikátních snímků jsou dostupné zvlášť i jako komplet za zvýhodněnou cenu v tomto speciálním boxu.