Novinka

Památková péče na zapřenou. Pamětnická svědectví o ochraně památek v časech pozdního socialismu

Podrobné informace

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

320

ISBN:

978-80-7480-189-1

catalog Tištěná verze

590 Kč

skladem

Koupit

Soubor rozhovorů se sedmi významnými osobnostmi české památkové péče nabízí svědectví o ochraně památek v dobách tzv. normalizace, reflexi proměn oboru po roce 1989 i blízký pohled na konkrétní, často napínavé profesní osudy. Rozhovory s Josefem Bláhou, Janem Frídlem, Janem Kozdasem, Alešem Krejčů, Václavem Paukrtem, Dagmar Sedlákovou a Josefem Štulcem pokrývají období od sedmdesátých let 20. století do začátku nového tisíciletí a zachycují proměny památkové péče v různých regionech a různých součástech oboru. Výsledkem je plastický obraz toho, jak složité, víceznačné a nečernobílé byly osudy památkové péče v posledních padesáti letech. Pamětnická svědectví doplňuje odborná studie, která přibližuje kontext vzniku rozhovorů a zamýšlí se nad významem svědectví pamětníků pro poznání dějin památkové péče.

Obsah:
  • Vzpomínky, paměť a památky. K významu pamětnických svědectví pro pochopení dějin moderní památkové péče (Jakub Bachtík)
  • Josef Štulc: I takhle vypadal veselý život památkáře (Jakub Bachtík, Vít Jesenský)
  • Aleš Krejčů: Zastat se uchovaných věcí (Martin Gaži)
  • Jan Kozdas: Záleželo na jednotlivcích a vzájemné důvěře (Jana Oberreiterová, Jakub Bachtík)
  • Dagmar Sedláková: Drze jsem se pouštěla do všeho, co mě zajímalo (Michal Novotný, Jana Pařízková Čevonová)
  • Jan Frídl: Dopředu mě hnala vize hmatatelných výsledků (Vít Jesenský, Jakub Bachtík)
  • Václav Paukrt: Umět jednat a obhájit svůj názor (Veronika Cinková, Zuzana Vlasáková)
  • Josef Bláha: Hlavně aby tam k něčemu nedošlo (Martina Mertová, Michal Novotný)

Seznam použité literatury

Seznam ilustrací

Jmenný a místní rejstřík

Summary

Medailonky pemětníků:

Josef Bláha (1946), archeolog a vysokoškolský pedagog, v sedmdesátých a osmdesátých letech archeolog Okresního střediska památkové péče a ochrany přírody v Olomouci

Jan Frídl (1950), původním vzděláním sociolog působil dlouhá léta jako vedoucí restaurátorských dílen, později vedoucí odborů zodpovídající za mobiliární fondy a správu a prezentaci objektů v rámci středočeského památkového pracoviště, respektive Územní památkové správy v Praze

Jan Kozdas (1950), historik umění a památkář, dlouholetý garant památkové péče pro okres Znojmo v rámci brněnského památkového pracoviště

Aleš Krejčů (1944–2022), architekt a památkář, od sedmdesátých let vedoucí oddělení architektury a v letech 1991–2005 ředitel českobudějovického památkového pracoviště

Václav Paukrt (1946), historik umění a památkář, garant v agendě restaurování nemovitých kulturních památek, po roce 1989 vedoucí oddělení restaurování a movitých památek, později vedoucí odboru péče o památkový fond pardubického památkového pracoviště

Dagmar Sedláková (1947), architekta a památkářka, dlouholetá garantka památkové péče v Praze, od konce devadesátých let vedoucí odboru evidence a dokumentace na ústředním památkovém pracovišti

Josef Štulc (1944), historik umění a památkář, dlouholetý vedoucí památkových garantů v rámci Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, po roce 1989 jeho první porevoluční ředitel, později odborný náměstek nově zřízeného Národního památkového ústavu